Frikirken med nytt magasin på papir

21.januar 2022

Frikirkens nye magasin som ble vedtatt på synodemøtet i juni i fjor, ser dagens lys i 2022. Kommunikasjonsleder Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek (bildet) blir redaktør.

Det er Frikirken sentralt som melder dette. Høsten 2019 vedtok synodestyret å avvikle Frikirkens organ Budbæreren «i nåværende form». På synodemøtet i juni vedtok synoden et nytt Frikirkemagasin i papirformat med uavhengig redaktør, og en ambisjon om at første utgave kommer innen sommeren 2022. 

Synodestyret gjorde følgende vedtak i desember 2021: Kommunikasjonsleder og Budbæreren-redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek ansettes i stillingen som redaktør for nytt magasin. De digitale kommunikasjonskanalene skal fortsatt være hovedkanalene for kommunikasjon i Frikirken, og det nye magasinet skal fungere godt både digitalt og på papir. Synodestyret ber redaktøren planlegge for tre nummer av magasinet per år med 24-36 sider per nummer.  

Magasinet på nett skal være gratis for alle Frikirkens medlemmer, og de som ønsker det per post, må betale for det. Dette gjelder både enkeltmedlemmer og menigheter.

– Vi kommer tilbake med mer informasjon, til de som venter på det nye magasinet. Vi ser fram til å virkelig starte arbeidet med innholdet. Hvilke behov skal et slikt magasin i Frikirken dekke for medlemmene, og for kirkesamfunnet som helhet. Dette blir veldig spennende å jobbe med. Alle som ønsker å komme med innspill kan ta kontakt med meg. Navn på bladet kommer vi også tilbake til, sier redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek i pressemeldingen fra Frikirken.