Fra Etiopia med godt budskap om gatebarn som ble skolebarn

2.oktober 2022

Er gatebarn bare en byrde og søppel som skal sopes vekk? Det var oppfatningen 10 etiopiske ungdommer møtte da de bestemte seg for å dele sitt brød med de som ikke en gang hadde smiler. Historien om gatebarn som ble skolebarn vil bli formidlet i Moss Frikirke torsdag formiddag under det faste Seniortreffet og på Fredheim i Svinndal torsdag kveld, 6. oktober.

Begge samlingene er åpne for alle som ønsker å bli oppdatert med dette unike prosjektet som har reddet tusenvis av barn og unge fra gate og gitt håp om et verdig liv til enda flere.

Første uka i oktober kommer nemlig seks av lederne i gatebarnprosjektet Bright Star/Win Souls for God til Norge for å takke for nærmere 25 års samarbeid med sin norske støtteforening, Gatefolket. Styreleder i Gatefolket er Odd Borgestrand, som i mange år har vært bosatt henholdsvis i Svinndal og Rygge. Ansvarlig for fadderbarn-prosjektet i Gatefolket er Gunnar Alvin, bosatt på Halmstad.  Kasserer og styremedlem er også en tidligere svinndaling, nemlig Arne Brokhaug, som nå bor i Skiptvet.

Disse seks representantene fra Bright Star/Win Souls for God kommer til Lensbygda onsdag kveld. Fra venstre: fadderkoordinator og prosjektleder Befrdu Meseret, prosjektkoordinator Chencha, Kasto Kassa, organisasjonssjef Amemayehu (Alex) Fekadu, administrativ leder, CEO, Gizachew Ayka, pastor Abebe Adey og administrasjonsleder Mengistu Fekadu.

Sterk lokal støtte

De håper på god oppslutning om de to «gatebarn-treffene» i Moss og Svinndal når det kommer storbesøk fra Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Borgestrand og Alvin skal selv til Etiopia i november for å møte medarbeiderne i det omfattende arbeidet som Bright Star/Win Souls for God driver både i Addis Abeba og lenger sør i landet i fjellområdet Chencha, der organisasjonen nylig har etablert en ny skole. Prosjektene har en rekke støttespillere og faddere i Mosseregionen. 

-I Moss Frikirke er det Seniortreffet torsdag formiddag som får gleden av dette besøket, forteller Odd Borgestrand.

Elever og foreldreutvalg ved Svinndal skole har i en årrekke betalt for skolegangen til 14 elever ved to skoler i Addis Abeba. Våler og Svinndal menigheter har også vært trofaste støttespillere helt siden starten. Kjærnsrød Gartneri har også vært en viktig støttespiller gjennom fadderordningen. De seks etioperne vil derfor avlegge gartneriet et besøk for å overbringe en spesiell takk torsdag ettermiddag før de avslutter Østfoldbesøket med gatebarn-treff på Fredheim i Svinndal. Siden skolene har høstferie blir det dessverre ikke besøk ved Svinndal skole denne gang.

Norsk støtte

Arbeidet i Etiopia er lokalt forankret. De 10 ungdommene som startet i det små i 1997 var alle med i en ungdomsklubb tilknyttet den evangeliske Mekane Yesu Kirken. Utsendinger fra norske, svenske og danske misjonsorganisasjoner ga «fødselshjelp».  Tidligere NRK-journalist Odd Borgestrand var på reportasjeoppdrag i Etiopia i 2001. Han dokumenterte gatebarnas håpløse situasjon og bestemte seg for å etablere en norsk støtteforening, som etter hvert fikk navnet Gatefolket. Hovedformålet med denne foreningen er å støtte opp om de ulike prosjektene som i regi av Bright Star/Win Souls for God. Hovedfokuset er å gjøre gatebarn til skolebarn, forteller Borgestrand.

Gatefolket er en av flere samarbeidende organisasjoner og foreninger, og i år bidrar norske faddere og givere med 1, 6 millioner kroner, som er 20 prosent av Bright Star sitt totale budsjett.

Fra problem til ressurs

-De aller fleste betrakter barn og unge som lever på gata som et problem. De er mennesker som lever utenfor det etablerte samfunn. Mange er kriminelle og de kan være farlige. Likevel var det ingen som tok fatt i oppgaven for 25 år siden, forteller Gizachew Ayka, som har ledet prosjektet siden starten i 1997. Han var overbevist om at disse menneskene kunne bli en ressurs dersom de ble tatt på alvor.  Det viser seg at han har fått rett. Tidligere gatebarn er nå leger, tannleger, sykepleiere, frisører, entreprenører, maskinførere og økonomer. De er blitt ressurser i et land i sterk økonomisk vekst, –  tross intern uro.

Nestekjærlighetsbudet

Gizachew Ayka og hans fem kolleger fra Etiopia har et todelt budskap når de kommer til Norge. For det første handler det om å oppdatere alle norske givere og faddere på de ulike prosjektene Gatefolket er en del av i byene Addis Abeba, Awassa og Chencha.
Dessuten handler det om å formidle nestekjærlighetsbudet og det kristne budskap tilbake til de skandinaviske landene, gjennom prosjektet «Mission Back». Det var jo nettopp utsendinger fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island som brakte det kristne, evangeliske budskap til en rekke stammer i deler av Etiopia.  Bright Star/Win Souls for God bygger sitt arbeid på holistiske prinsipper, – det vil si at de har fokus både på det materielle og det åndelige hos mennesker de jobber for, og dette vil de også fortelle om under sitt Norges-opphold, sier Borgestrand til slutt.

Gatebarn har vist seg å være en stor ressurs for Etiopia som nasjon. Med skolegang får barna et verdig liv.