Vi forbereder oss til pinsehøytiden

25.mai 2017

Tradisjonen tro inviterer Moss Frikirke til «pinsefaste» også i år. ”Pinsefaste” – det er forberedelse til  pinsen som høytid!

Da Jesus hadde fart opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, gikk disiplene til den salen de pleide å være samlet. Der var de sammen i bønn og de ventet på Den Hellige Ånd som Jesus hadde lovet dem og som de fikk på pinsedag. (Apg. 1. 6 – 14)

Forberedelsestid
Tiden mellom Kristi himmelfartsdag og pinsedag var en forberedelsestid for disiplene. Vi vil også forberede oss til pinsehøytiden, ved at vi en time hver dag i denne perioden kommer sammen for å be. Samlingene blir ulikt lagt opp, men det vil alltid være tid for stillhet og bønn, meditasjon og ettertanke.

Årets Pinsefaste i Moss Frikirke
Fredag 26.mai kl. 17.30: Bønn og meditasjon
Lørdag 27.mai kl. 11.00: Bønn og meditasjon
Søndag 28.mai kl. 11.00: Gudstjeneste. Petter Lande Johansen taler

Mandag 29.mai kl.18.- 19.00: Bønn og meditasjon
Tirsdag 30. mai kl. 19.00:  Menighetens bønnetime
Onsdag 31.mai kl. 19.00: Bønn og meditasjon
Torsdag 1.juni kl. 18.00: Bønn og meditasjon
Fredag 2.juni kl.11.00: Bønn og meditasjon
Lørdag 3.juni kl. 11.00: Bønn og meditasjon

Søndag 4.juni kl. 11.00: 1.pinsedag: Høytidsgudstjeneste. Pastor Petter Lande Johansen taler. Jentegruppa synger.

(se også vår kalender over alle arrangementer i Moss Frikirke)