Fokus på rekruttering og bønn

30.november 2018

Flere viktige saker sto på agendaen under torsdagens menighetsmøte i Moss Frikirke. Det ble et spesielt fokus på menighetens bønnetjeneste og ønsket om å rekruttere flere frivillige medarbeidere.

Moss Frikirke driver et stort og viktig arbeid for alle aldersgrupper. Lederrådet ønsker å opprettholde dette arbeidet, men det er et sterkt behov for at flere frivillige medarbeidere kan å gå inn i en tjeneste.

-Lederrådet er verken motløse eller deprimert over situasjonen, understreket pastor Petter Lande Johansen i innledningen til menighetsmøtet.

Det er stor aktivitet i menigheten og derfor er det et sterkt behov for flere frivillige medarbeidere, sier pastor Petter Lande Johansen.

-Det skjer mye flott i Moss Frikirke. Denne høsten arrangerte vi en svært vellykket misjonsbasar med mange deltakere, god atmosfære og enorm dugnadsinnsats.  Barnegruppa Globus har god deltakelse og flotte medarbeidere. Søndagsskolen har endret navn og delvis innhold gjennom etableringen av Søndagsklubben. Frammøtet ved gudstjenestene er økt med 15 prosent denne høsten.  Dette skal vi glede oss over, og vi må ikke glemme at vi er Kristi menighet og at vi må leve i troen på at Herren selv har en plan for det videre arbeidet i Moss Frikirke, understreket pastoren.

Det er behov for frivillige medarbeidere
til en rekke oppgaver i menigheten. Det gjelder sentrale posisjoner som medlemmer i lederråd og menighetsråd. Eldste Espen Andersen har bedt om ett års permisjon fra lederrådet, men vil fortsatt ha sentrale funksjoner i menigheten.

Med stor aktivitet er det også behov for ledere i en rekke posisjoner. Det er et sterkt behov for flere ledere i Søndagsklubben, Småbarnsang og Ungdomsklubben. Hyggetreffet trenger også flere medarbeidere som kan bidra med praktiske oppgaver.
Her er det mange flotte oppgaver å gå inn i, og utfordringen er å formidle gleden over å bidra i de ulike tjenestene. Det ble en god samtale om utfordringene, og dette er også et sentralt bønneemne i menigheten.
Her er det bare å ta kontakt med pastor Petter Lande Johansen for de som kjenner på en lyst og et ansvar for å bidra på kort eller lang sikt.

Bønnetjenesten
Bønn er kristenlivets åndedrett blir det sagt og bønn er viktig også i Moss Frikirke. Menigheten har et særskilt ansvar for å be og vi vet at det blir bedt mye både i og for menigheten. Samtidig oppfordrer Bibelen oss til felles bønn og det knyttes mange løfter til dette. Lederrådet ønsket derfor at menighetsmøtet skulle drøfte hvordan det i større grad kan skapes et engasjement rundt bønnetjenesten i menigheten.
Det er et faktum at det er forholdsvis få deltakere på menighetens bønnetime på tirsdagskveldene. Det samme er tilfelle med bønnestunden en halv time før Gudstjenestene på søndager.

Etter samtale i grupper kom det fram flere synspunkter på bønnetjenesten som lederrådet vil diskutere videre. Et konkret forslag var å opprette et «stille rom» for de som ønsket stillhet og bønn i forkant av Gudstjenesten. Det ble også foreslått at de ulike gruppene i menigheten satte temaet «Bønn» på sin dagsorden. Bønn er i dag en sentral del av samlingene i bibelgrupper og misjonsgruppe, og en naturlig del av alle samlinger i menigheten.

-Dersom bønnetimen i sin nåværende form bør endres, er lederrådet åpen for dette, mente pastor Petter Lande Johansen. Han understreket at det er lov «bare å være tilstede» under bønnetimen. Det er ingen som stiller krav om at man skal be høyt for å bryte stillheten, men det er knyttet mange gode og viktige løfter til bønnen, ble det understreket i samtalen under menighetsmøtet.