Det er fastetid i Moss Frikirke

20.februar 2018

I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her i landet. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og bønn i de fleste menigheter. Vi forbereder oss til påskehøytiden.

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften – Søndagstekstene i fastetiden henger sammen med fastens historiske opprinnelse. De første søndagene handler tekstene om Jesu kamp og seier over djevelen og det onde. Ved midtfaste handler teksten om brødunderet. Så følger pasjonstiden når bibeltekstene går over til å handle om lidelseshistorien. Alle disse tekstene har sammenheng med fastens opprinnelse som en forberedelsestid for dem som skulle døpes påskenatt. De skulle leve i faste og bønn i innføringsperioden, og skikken med faste og bønn ble etter hvert overtatt av hele kirken.

I Moss Frikirke
tennes det totalt 7 lys i fastetiden, som altså begynte med askeonsdag og som avslyttes med påskeaften. Dette er blitt en tradisjon i menigheten.

Det er ingen tradisjon
at pastor Petter Lande Johansen trekker fram tanker fra Pave Frans, men det gjorde han i søndagens preken på første søndag i faste, fordi paven kommer med 11 viktige punkter alle kristne kan leve etter i fastetiden:

 • Faste fra onde/negative ord og si gode ord
 • Faste fra tristhet og bli fylt med takknemlighet
  Faste fra sinne og bli fylt av tålmodighet
  Faste fra pessimisme og bli fylt av håp
  Faste fra bekymringer og ha tillit til Gud
  Faste fra klager og overvei enkelhet
  Faste fra press/ytre påvirkning og begynn og be
  Faste fra bitterhet og fyll ditt hjerte med glede
  Faste fra egoisme og få medfølelse for andre
  Faste fra nag og bli forent
  Faste fra ord og være stille så du kan høre

Så hvis vi oppsummerer
pavens punkter så må det bli: Lev i lyset og ha tro til Gud. Skift fokus bort fra deg selv og mot din neste. Faste fra negative ord og si gode ord. Kanskje det handler om baktalelse eller å snakke stygt på andre mennesker. Guds ord sier: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Og han nevner: Faste fra nag og bli forent. Når vi mennesker opplever uoverensstemmelser, så velger vi ofte minste motstands vei. I stedet for å bli forent med de vi er uenige eller har kranglet med, så kutter vi heller båndet og tenker: Deg vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Men Jesus sier: Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Etterfølgelse handler om å leve i lyset. Faste handler om å følge etter Jesus, og ingen har sagt at den veien vil være lett, ingen har sagt at den veien ikke vil koste.

Nei, å følge Jesus er ikke minste motstands vei, men det er lysets vei – Det er Guds vei, og vi er kalt til å følge Jesus på denne veien, sa pastor Petter Lande Johansen blant annet. Det er fastetid også for menigheten vår