Fast givertjeneste viktig for kirkens drift

26.oktober 2020

Det er ingen medlems-kontingent i Moss Frikirke. Med eget kirkebygg og ansatt pastor og familiearbeider er det viktig at alle som har kirken vår som sitt åndelige hjem også bidrar
økonomisk, og en god måte å bidra på er fast givertjeneste.

Utgiftene er betydelig større enn inntektene i Moss Frikirke. Slik har det vært i flere år, og derfor kommer det en klar oppfordring fra menighetens ledelse om at medlemmer og andre støttespillere sterkt vurderer å bli med i en fast givertjeneste.

En glad giver?
I Bibelen er det en grunnleggende tanke at alt vi eier tilhører Gud, og at vi er ansvarlige for å forvalte det vi har fått. Derfor står det også mye om at kristne skal være rause med gaver.
Det er en god vane å sette av et fast beløp hver måned, og alle beløp er kjærkomne. Det er ofte stor forskjell på hvor mye den enkelte er i stand til å gi, men vi oppfordrer alle i menigheten å bli med på fast givertjeneste.

En menighet i vekst?
En menighet som vil vokse i kjærlighet må også vokse når det gjelder sin giverholdning.  Det bør være en holdning preget av glede og raushet. For Gud elsker glade givere (2. Kor 9,7).
For at menigheten skal ha en mest mulig forutsigbar økonomi er det en fordel at flest mulig blir en fast giver, altså ved å gi et fast beløp hver måned.

Hva gjør jeg?
Med gaver til Moss Frikirke får du skattefradrag på inntil 22 % av beløpet du gir. Maksbeløpet det gis fradrag for er 50.000 kroner, som betyr skattereduksjon på inntil 11.000 kroner.
Gå derfor inn i nettbanken din og sett opp et fast beløp som trekkes på en dato du selv velger hver måned.
Moss Frikirkes kontonummer er 1080 07 18053

For å få rapportert givertjenesten til skattemyndighetene, må nye givere fylle ut et skjema som er en del av ei ny brosjyre som kan lastes ned her:
FAST GIVERTJENESTE Moss
Skjemaet kan enten leveres i kirken, eller sende til kasserer Bente Bydall.
E-post: kn-bydal@online.no