Et livsforvandlende møte

16.februar 2020

Søndag 16.februar markeres som Kristi Forklarelsesdag, og vi gjengir her prekenen som pastor Petter Lande Johansen holdt i Moss Frikirke. Her handlet det om å se hans herlighet, som blir et livsforvandlende møte.

Dagens prekentekst: Matteus 17. 1 – 9:
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.  2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.  3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham.  4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!»  6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt.  7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!»  8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
     9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.»

Om jeg bare får se….
Om jeg bare får kjenne – Ja da vil jeg tro. Det var slik responsen var fra Tomas da de andre disiplene fortalte om at Jesus var stått opp fra de døde. Jeg vil så gjerne tro – men jeg trenger bevis. Jeg må se det med egen øyne. Ja tenk å få vært på forklarelsens berg. Det måtte virkelig vært en mektig opplevelse. Og kanskje du tenker om jeg hadde sett det Peter, Jakob og Johannes så, ja da hadde det vært lett å tro. Ja, det måtte vært en mektig opplevelse. Tenk å se en lysende Jesus stå å tale med Moses og Elia. Tenk å høre Guds stemme klart å tydelig. Ja, da – da hadde nok også jeg falt på kne for å tilbe. Da hadde det ikke vært noe tvil og de fleste av oss lengter vel kanskje etter en slik opplevelse.
Et møte med Gud som gjør at vi blir helt sikre og tvilen blir skjøvet til side. Tenk å få se din herlighet Gud. Tenk om jeg kunne høre den himmelske røsten – røsten til Gud selv. Ja, da ville nok denne hendelsen ligge som et fundament i livet mitt. Men er det mulig å se Guds herlighet? Eller var det bare Peter, Jakob og Johannes. Er det mulig for deg og meg å se Guds herlighet?
Hva er Guds herlighet?
For å besvare dette spørsmålet, så må vi se litt på hva Herlighet betyr. Hva har de sett de som har fått se Guds herlighet? Hva er Guds herlighet? Handler det kun om å se Jesus som en lysende skikkelse.Å se Guds herlighet er det å høre en buldrende røst fra himmelen. Nei å se Guds herlighet er så uendelig mye mer og Bibelen er vel egentlig full av mennesker som får se Guds herlighet.  Det er ikke bare en måte å se den på for Guds herlighet er så uendelig mye.
For Herligheten – Guds herlighet beskriver bare hvem og hvordan Gud er, og Gud er Fullkommen og allmektig – han er mektig til alt. Han er majestet – han troner over himmel og jord. Gud er Hellig og rettferdig og han er kjærlighet og han er renhet. De som får se Guds herlighet får et møte med Gud, og et møte med Gud er alltid livsforvandlende.
Det vil gi oss mennesker et nytt fundament å bygge livet på. Så når vi spør: Er det mulig for oss å se Guds herlighet, så spør vi egentlig: Er det mulig å få et møte med Gud?
For det det er vel det som er vår lengsel Å få et møte med den levende Gud. Og det er vel kanskje det som er vår bønn Bønnen der vi stille ber: Gud, la meg få se din herlighet.

Mange fikk se ham men de fleste så ham nede i dalen
Så var det bare tre personer som fikk være med ham opp på fjellet, men det var likevel mange mennesker som fikk se Guds herlighet. Men de aller, aller fleste fikk møte herligheten nede i dalen. De aller fleste fikk et møte med Jesus mitt i hverdagen når livet sto på som verst – når livets utfordringer var tunge å bære. Da, ja da var det mange som fikk se Guds herlighet.
For Jesus møtte dem mitt i livet og Gud er først og fremst en Gud for hverdagsmennesker. For mennesker som kjemper seg gjennom livet. For mennesker som trenger en hand å holde i.
Gud er for mennesker som ser sine nederlag og som til tider kommer til kort. Gud vil vise sin herlighet til de som roper på hjelp. Gud er en Gud for de trengende. Det så vi også når Jesus møtte de fariseerne og de skriftlærde. De som stolte på seg selv – fikk ikke se Guds herlighet, for de hadde ikke behovet. Men de trengende – ja de fikk se. Bare de siste søndagene har tekstene fortalt om trengende mennesker som fikk se guds herlighet. Vi leste om Bartimeus den blinde tiggeren som ropte på Jesus. Kyrie eleison – Herre miskunne deg – Gud hjelp meg

Og Bartimeus- han fikk se Guds herlighet. Og så leste vi om den lamme mannen som ble båret til Jesus av sine venner. De bryter opp taket på huset der Jesus er og firer ham ned og der og da får den lamme mannen se Guds herlighet. Så kunne vi trekke frem kvinnen ved Sykars brønn – hun møter Jesus som forteller henne hennes livshistorie uten at hun ble fordømt. Og vi kan trekke frem kvinnen som de skriftlærde ville steine fordi hun var en stor synder.
Men Jesus fordømmer ingen av dem, og slik kunne vi fortsette og fortsette. Bibelen er full av mennesker som får se Guds herlighet. Altså mennesker som får et møte med Gud og hans storhet. Et møte med den allmektige og den hellige. Ja de fikk et møte med Guds nåde og sannhet, og alle disse menneskene fikk se Guds herlighet. De fikk et nytt fundament å bygge livet sitt på. De fikk med seg en hendelse som var livsforvandlende.

De som ser Guds herlighet har lett for å falle på kne
Men i møte med Guds herlighet, så skjer det noe med oss mennesker. En ting er at vi ønsker å formidle noe til Gud om våre behov. Men ofte ser vi at det er noe som er viktigere som kommer til uttrykk når vi møter Gud. Når vi mennesker møter Guds hellighet, så ser vi at vi er mennesker som trenger nåde. Og jeg tror det er derfor Jesus sa – «Dine synder er tilgitt» – til den lamme mannen som ble firt ned gjennom taket. Den lamme ville gjerne gå igjen, men når han møter Jesus så ser han seg selv som en synder. Og hva er vel bedre da enn å høre: Dine synder er deg tilgitt.
En fortelling som forteller oss mennesker hvordan Guds herlighet er, er fortellingen der Gud kaller Jesaja. Vi leser dette i Jesaja 6. 1-8:

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.  2 Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de.  3 De ropte til hverandre:
          «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
          Hele jorden er full av hans herlighet.»
 4 Røsten som ropte, fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk. 5 Da sa jeg:
          «Ve meg! Det er ute med meg.
          For jeg er en mann med urene lepper,
          og jeg bor i et folk med urene lepper,
          og mine øyne har sett kongen,
           Herren over hærskarene.»
 6 Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret.  7 Med den rørte han ved munnen min og sa:
          «Se, denne har rørt ved leppene dine.
          Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.»
 8 Da hørte jeg Herrens røst. Han sa:
          «Hvem skal jeg sende,
          og hvem vil gå for oss?»
Jeg sa: «Jeg! Send meg!»

Guds herlighet eller Guds storhet er så mektig at vi antageligvis ikke helt kan fatte det.
Men Her ser vi at serafene eller engelen dekker til øynene så de ikke skal se Gud. Gud er hellig og allmektig og det skjer noe med oss når vi møter ham. Ofte så faller man på kne i ærbødighet, og man ser seg selv som en synder. Det er som at Guds lys lyser opp enhver krok i våre liv. Vi kan ikke annet enn å rope; Kyrie eleison. Og det er det som Jesaja gjør
Han sier: Ve meg det er ute med meg – for han er selv en synder og han bor blant syndere
Det er et møte mellom menneske og Gud – Men hva er det Gud gjør:
Jo han tilgir og rører ved leppene til Jesaja. Slik er Gud. Når vi møter ham og hans hellighet- ja da ser vi oss selv og vi må falle på kne. Det var jo det Peter, Jakob og Johannes måtte
Det falt på kne når de hørte Guds røst. Et møte med Guds herlighet gjør noe med oss. Den gjør at vi faller på kne for å tilbe. Når Gud spør: Hvem skal jeg sende, så svarer vi: Jeg, send meg, for et møte med Guds herlighet er livsforvandlende.

Du kan se Guds herlighet nede i dalen
Kan vi se Guds herlighet? Svaret er ja: For Jesus vil også møte oss ned i dalen – midt i hverdagen. Men hvordan vil det skje? Da vil jeg svare som Arnold Børud skrev i sangen: Himmelen er uforklarlig Der skriver han i første verset:
Himmelen for meg, det er Jesus,
evigheten er der Han er,
Herligheten er i hans nærhet,
Himmel er å være der.
Herligheten er i hans nærhet

Herligheten vil vi se når vi er i nærheten av Jesus. Når vi, mitt i hverdagen og livets utfordringer søker Jesus, så vil vi også se hans herlighet.
For Jesus er den Gud som kommer til de som lever nede i dalen, og det største vi kan oppleve er å høre: Dine synder er deg tilgitt. Da har vi fått se Guds herlighet.