Et drama på liv og død

18.mars 2016

Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg over flere dager. Dette dramaet kan du oppleve sammen med oss i Moss Frikirke. Velkommen til våre samlinger palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1.påskedag:

Palmesøndag feirer vi gudstjeneste kl. 11.00. Espen L Andersen taler. Samtidig er det søndagsskole for barna. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. 10.30 er det bønnesamling.
Skjærtorsdag kl. 17.00 samles vi til et felles måltid og nattverd i kirkestua.
Langfredag kl. 11.00: Vi samles for å markere Jesu lidelse og død, og komme nærmere påskens budskap. Pastor Petter Lande Johansen taler.
Første påskedag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste, der vi sammen feirer Jesu oppstandelse og seier over døden. Pastor Petter Lande Johansen taler. 10.30 er det bønnesamling.

palmesøndagEt drama på liv og død
Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg over flere dager: Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem og hylles som konge. Skjærtorsdag spiser han sammen med disiplene for siste gang og innstifter nattverden. Langfredag blir han korsfestet på Golgata og dør. Påskedag står han opp fra de døde og 2. påskedag fortelles det blant annet om hvordan han møter to disipler på veien til Emmaus og snur opp-ned på deres liv slik at de omvender seg.

nattverdenPåske i Det gamle testamentet
Påske kommer fra det hebraiske ordet pesach som betyr ”å gå forbi”. Derfor kalles den jødiske påsken også ”passover” på engelsk.
I Det gamle testamentet er påsken en fest som hvert år feires til minne om at Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt. I 2. Mosebok kap. 5. kan vi lese om den egyptiske farao som ikke ville la israelittene forlate landet. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske folket. Den tiende plagen innebar at Gud sendte en dødsengel gjennom gatene som drepte alle landets førstefødte sønner. Gud hadde forut for dette advart israelittene gjennom Moses. De slaktet et lam og blodet fra lammet strøk de på dørstolpene og dørbjelken på huset. De husene som hadde blod på dørene gikk Herrens engel forbi, derav pesach: At døden gikk forbi husene. Farao ga seg, og Moses samlet israelittene og førte dem gjennom Rødehavet og ørkenen, men det er en annen historie.

jesus på korset

 

 

 

 

 

 

 

Derfor leser vi i Det gamle testamentet at den jødiske påsken skal feires til minne om denne flukten, og at påskemåltiden derfor skal spises stående og i hast. I tillegg til lammet spiser man usyret brød, brød bakt uten gjær, til minne om at forfedrene i Egypt ikke hadde tid til å bake hevet brød. Påsken kalles derfor også høytiden med usyret brød i både Det gamle testamentet og i evangeliene.

Påske i Det nye testamentet
I Det nye testamentet feirer Jesus og disiplene påske på samme måte som alle andre jøder – sin siste påske feirer Jesus i Jerusalem. Han spiser påskelammet sammen med disiplene sine, blir henrettet, men står opp fra graven. Derfor blir påsken også den viktigste kristne høytid. Dette kan du lese mer om i Påskefortellingen som gjengis i alle de fire evangeliene.

Påsken finnes altså både i en jødisk og i en kristen sammenheng, og selv om de handler om forskjellige ting og feires på ulike måter, kan ordet pesach – å gå forbi – også hjelpe oss til å forstå hva den kristne påske betyr: Jesu blod på korset betyr nemlig at døden også går forbi vår dør, på samme måte som lammets blod betydde at dødsengelen gikk forbi israelittenes dører i det gamle Egypt.  (kilde: Bibelselskapet)

jesus lever