En pust som gir liv

31.mai 2020

-Det ble plass til alle som hadde anledning til å delta på gudstjenesten i Moss Frikirke 1.pinsedag, som var andre gudstjeneste etter gjenåpning etter nedstengningen av Norge. Dermed ble det en fin bursdagsfeiring for den kristne kirke denne pinsedagen.

Det var pastor Petter Lande Johansen som holdt dagens preken, og vi gjengir den her for dere som ikke hadde anledning eller mulighet til å delta.

Prekenteksten var fra Johannes 20. 19 – 23: Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Hold avstand
-Mann pågrepet etter å ha pustet togpassasjerer i ansiktet. Denne overskriften stod på trykk i dagbladet 13. mars. Jeg regner med at dere forstår hva dette handlet om. En forstyrret mann påstod at han hadde korona og gikk rundt i toget for å spre smitten. Ja, jeg kan bare tenke meg hvor ille dette kunne føles. Selvsagt ble folk engstelige. På Ål stasjon kom politiet på toget og mannen ble pågrepet, men det fikk konsekvenser. Alle måtte i karantene fordi denne mannen hadde pustet på dem. Det viste seg at mannen heldigvis ikke var smittet og faktisk er det noen som har fått dyre bøter nettopp fordi de har brutt karantenetiden og vært for nære andre mennesker.  Det er alvorlig. I ytterste konsekvens kan pusten i disse tider føre til død. Derfor må vi holde avstand – derfor må vi være nøye på smittevern, og derfor kan vi alle kjenne litt på frykten når noen kommer litt for nær. – Hold avstand og ikke pust på meg

Pusten som bringer liv
Og det var nettopp korona jeg tenkte først på når jeg leste dagens prekentekst, for der leste vi at Jesus pustet på dem. Og i disse tider skaper pust frykt. Men Jesu pust førte ikke med seg smitte og død. Nei, Guds pust gir liv. I grunnteksten er ordet for Ånd og pust det samme.

Guds pust er Den Hellig Ånd og Ånden gir liv. For et annet ord for Den Hellige Ånd er jo nettopp, LIVGIVER. Vi hørte hva Guds pust utretter når vi tidligere leste fra skapelsen. Gud pustet liv i mennesket som han har skapt. Mennesket ble levende ved at Gud pustet liv inn i nesen på det og da kan vi si at vi mennesker puster i Guds ånde. Gud blåser liv i oss mennesker. Da er det nærliggende å si: Du er villet av Gud. For Gud har blåst sin livspust i deg. Det er ikke slik at Gud skapte en gang for lenge siden. Nei, Gud skaper fremdeles og han blåser sin livspust inn i ethvert menneske. Og det kan vi ta frem når vi kjenner at vi har tunge dager. Det er Gud som har blåst liv i meg og jeg er villet av Gud. Og ikke nok med det, i dåpen så tar Gud bolig i oss. I dåpen mottar vi Guds Hellige Ånd. Det betyr at livgiveren bor i oss. Du og jeg, vi er villet av Gud

Gjennom stengte dører
Så er det noen som synes det kan være litt vanskelig dette med Den Hellige Ånd. Jeg snakket med en for bare et par dager siden som sa nettopp dette. Gud og Jesus, det var på måte greit. Gud er jo skaperen og Jesus er frelseren – i tillegg et menneske. Men dette med Ånden syntes vedkommende var litt utfordrende. I alle fall så kunne han ikke så mye om Den Hellig Ånd.
Og på en måte kan det være forståelig – men jeg tror ikke vi skal gjøre det vanskeligere enn det er.
På en enkel måte kan vi si at Ånden er Guds nærvær i denne verden og i våre liv, og vi kan også si at Den Hellige Ånd er Jesus i meg. Derfor er det viktig å holde fast på treenigheten. Gud er en – samtidig tre. Jesus sier jo dette tydelig når han snakker om Den Hellig Ånd.
Han sier i Johannes 14. 20: Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Altså Jesus er i Gud og Gud er i Jesus og Jesus er i oss med sin Ånd.

Dagens prekentekst
hjelper oss til å forstå dette. Teksten er hentet fra 1. påskedag og disiplene sitter bak låste dører. De er redde – Redde for hva jødene vil gjøre med dem. Da kommer Jesus gjennom stengte dører. Den gangen som menneske men også som en Ånd. Frelseren Jesus kommer for å vise dem sine sår. Han som var død, han lever og han kommer med trøst og oppmuntring. Og der og da puster Gud på menneskene igjen og han sier: Ta imot Den Hellige Ånd. Altså i redselen og håpløsheten så kommer den levende Kristus og gir liv – ved sin Ånd. Han kommer med evig liv – et evig håp. Jesus puster på dem slik Gud gjorde da han skapte mennesket. Guds pust er i oss – Jesus er i oss med sin Ånd. Ja – det er godt å vite at den levede Kristus bor i oss. Han som går igjennom stengte dører. Han, den levende er i våre liv. Gud er tilstede i denne verden. Og der Gud er – der kan det overnaturlige skje

Det overnaturlige er naturlig for Gud
Nå passer det å minne om følgende bibelvers som står skrevet i Hebreerne 13. 8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.. For det er så lett å tenke at det var annerledes før – det var nok annerledes da Jesus gikk her på jorden. Joda, det var nok flott og se ham som menneske. Men nå er Jesus nære alle steder samtidig og han er akkurat den samme. Han som gikk rundt i Galilea og gjorde tegn og under, han er det som bor i våre hjerter. Og der Jesus er, der kan det overnaturlige skje.

Så når noen i dag sier at de har møtt Jesus, så kan ikke vi si nei til det,for Jesus lever i dag og i dåpen pustet han på oss slik at vi fikk motta Den Hellige Ånd. Derfor er det selvsagt mulig å møte Jesus i dag. Når noen sier de har blitt helbredet, ja så kan vi glede og fryde oss for i Guds verden er det overnaturlige naturlig. Så når vi leser om Jesus undergjerninger, ja, så kan det samme skje i dag. Og når vi leser om hvor nådig Jesus møtte mennesker, så skjer det samme i dag. Når vi leser om kvinnen som var grepet i hor og fikk høre ordene; Heller ikke jeg fordømmer deg, så kan det samme skje i dag. Og på samme måte som når Jesus snakket med kvinnen ved brønnen, så kan det samme skje i dag.

Jesus visste godt om hennes syndefulle liv, men hun ble ikke fordømt. Nei, hun fikk det levende vannet – hun fikk tilgivelse og evig liv i gave, og da var det ikke noe rart at hun sprang inn i byen og sa: Kom og se! Og det samme skjer i dag. Jesus kommer ved sin Hellige Ånd gjennom stengte dører og åpenbarer seg for mennesker.
Også i dag så skjer det livsforvandlende møter som gjør at folk springer ut og sier: Kom og se! Jeg har møtt den levende Jesus Kristus, for i Guds verden er det overnaturlige naturlig.
Derfor sier fortsatt Jesus: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile.»

Og derfor gjelder det like mye i dag når vi leser ordene: Be så skal du får. Let så skal du finne og bank på så skal det lukkes opp for deg. Derfor så kan vi be med frimodighet, for Jesus ber oss om å be. Og han sier at når vi søker ham, så skal vi finne ham. Derfor sier jeg det igjen: I Guds verden er det overnaturlige naturlig! Og vi er i Guds verden, for Gud bor i våre hjerter med sin Hellige Ånd.

Fred være med dere
Så kom Jesus og pustet på sine disipler når de var redde. Og når de var redde, så fikk de Den hellige Ånd. Hvorfor? Jo, for Ånden kom med trøst og oppmuntring. Og ikke mist så kommer Ånden med fred! For i dagens tekst så sier Jesus to ganger: Fred være med dere.
Disiplene har lukket seg inne. De er redde og urolige og Jesus ser hva de behøver – de trenger fred! Urolige hjerter trenger fred og Jesus kommer med en himmelsk fred. Han kommer med en fred som ikke er av denne verden. Og slik er Jesus og slik er Den Hellige Ånd. Han vet hvilke behov vi har. Så like etter Jesus har fortalt disiplene om Talsmannen i Johannes 14,  kommer avsnittet om Kristi fred.  Det er ikke tilfeldig – for Den Hellige Ånd og Kristi fred hører sammen. Og ånden utøser Kristi fred. Hør hva det står i Johannes 14. 27: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Den Hellige Ånd gir oss Kristi fred – en himmelsk fred.

Jesus sender oss for å sette mennesker fri
Så sier Jesus til disiplene: Som Far har sendt meg, sender jeg dere. Når Jesus ånder på disiplene, så får de samtidig et oppdrag. Og oppdraget er å dele, dele av det de selv har fått. Og vi – du og jeg – vi har fått det samme oppdraget: Jesus sender også deg og meg. Overveldende kan vi tenke,  og det er et overveldende oppdrag hvis vi ser på oss selv.
Men da trenger vi å minne hverandre om at – I Guds verden er det overnaturlige naturlig!

Gud har pustet på oss og vi har fått Den Hellige Ånd. Og det var jo det som skjedde på pinsedag. Disiplene ble fylt av Ånden . De som var redde og urolige, de fikk plutselig en trang til å fortelle. -Fortelle om det de selv hadde opplevd. Fortelle om den levende Jesus Kristus – han som døde for folkets synder. Fortelle om Kristus som gir oss en himmelsk fred.  Disiplene og Den Hellige Ånd spilte på lag. Ånden kom med fred, når de trengte det. Og Ånden kom med kraft og styrke – når de trengte det. I Guds verden er det overnaturlige naturlig!

Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid
«Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»  Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige Ånd.»
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.