En kveld med himmel og håp

1.mars 2016

Det blir en kveld med himmelsanger i Moss Frikirke søndag 6.mars kl.17.00. Vi samles under vignetten «Himmel og håp».

Det betyr at vi skal synge himmelvendte sanger både som allsanger og som solosanger av flere av menighetens egne sangkrefter.
-Vi ønsker at dette skal bli en samling fylt av glede og forventning, sier Kjell Stubberud, som har tatt initiativet til sangkvelden.
Pastor Per Eriksen fra Fredrikstad Frikirke vil dele sine refleksjoner rundt temaet.

Ingen tårer i himmelen
I en andakt i Vårt Land skriver Eriksen at det ikke er tårer i himmelen.
-Når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, skal han «tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte». Ingen lever gjennom livet uten å oppleve sorg og smerte. Det hører menneskelivet til. Vi vil alle miste noen vi er glad i, vi vil kjenne sykdom og død på vår egen kropp. Gud har aldri lovet noen et sorgløst liv. Han er ingen curlingfar som børster bort hver friksjon på vår vei.

Men Gud har lovet noe annet. Han lover å være med hver dag på vandringen gjennom livet, om dagen er solfylt eller regntung. Og han har lovet at vandringen ikke ender i det tomme mørket, men på en nyskapt jord der han selv skal bo hos oss.

På samme måte som livet, er ikke Johannes Åpenbaring så lett å finne ut av. Underveis er det mye som kan virke uforståelig. Men slutten er ikke vanskelig å forstå. Det ender i Guds seier over det onde og livets gjenopprettelse. Slik er det også i ditt og mitt liv. Det blir ingen tårer i himmelen.