En en enkel, engasjert, positiv og takknemlig menighet

14.juni 2020

Tilsynsmann Geir Øystein Andersen la opp til en god samtale under menighetsmøtet i Moss Frikirke etter søndagens gudstjeneste. Han understreket at menigheten har tatt gode skritt mot å bli en kirke for alle generasjoner, og var godt fornøyd med satsingen på barn og unge familier.

Bildet: Tilsynsmann Geir Øystein Andersen (t.h) har fått et godt inntrykk av arbeidet som gjøres i Moss Frikirke, men vil helt sikkert også komme med utfordringer til pastor Petter Lande Johansen (t.v) og menighetens ledere og medlemmer når han senere i sommer overleverer sin tilsynsrapport.

Menighetsmøtet ble arrangert i forbindelse med at Moss Frikirke har hatt tilsyn av tilsynsmann Geir Øystein Andersen og at han i den forbindelse ønsket en samtale med menighetens medlemmer.

Den formelle tilsynsrapporten vil komme i løpet av sommeren, og vil bli behandlet av det første menighetsmøtet etter ferien. Søndag kom Andersen med en hilsen under Gudstjenesten, og i menighetsmøtet rett etter Gudstjenesten formidlet han noen av sine inntrykk etter samtaler med ansatte og tillitsvalgte.

Denne menigheten er en del av «jordens største under».  Andersen hadde ingen problemer med å samstemme med pastor Petter Lande Johansen sin «selvangivelse» for Moss Frikirke.  Dette er en en enkel, engasjert, positiv og takknemlig menighet.  Moss Frikirke er også et hjem for alle generasjoner, sa tilsynsmannen som ønsket en samtale om menighetens målplan og menighetens liv. Han ønsket å trenge dypere inn i menighetens muligheter og utfordringer lokalt, men også menighetsarbeidets sterke og svake sider. På disse punktene fikk tilsynsmannen gode og åpne tilbakemeldinger fra kirkebenkene.

Moss Frikirke har gjennom sin handlingsplan fram til 2023, lagt vekt på å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, får et møte Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Inkludere og bevare
Vi vil være en inkluderende menighet der mennesker blir møtt med omsorg og kjærlighet, og det skal oppleves som et varmt og trygt hjem. Vi vil legge til rette for at spesielt barn og familier kjenner seg hjemme i menigheten.

Styrke og utruste
Vi vil være et nådegavebasert tjenestefellesskap med Jesus i sentrum, som kappes om å hedre hverandre. Vi vil at Bibel og bønn skal få enda større plass i våre liv. Vi vil utruste barna og ungdommen med en trygg, robust og mobil tro.

Tjene og dele
Vi vil være en misjonal kirke til ære for Gud. Oppdraget vårt er å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker – både lokalt og til verdens ende. Vi vil være en menighet som ser og inkluderer de som søker til våre fellesskap.

Andersen understreket at kirke ikke er matematikk. Dermed er ikke faktorenes orden likegyldig. Det starter med «kom og se» og vær tett på Jesus i hverdagslivet. Dette er fundamentet.
Så er det en stor utfordring for menigheten å sette sine godt formulerte målplaner ut i live, men grunnlaget i Moss er godt, mente tilsynsmannen.

Moss Frikirke har satset sterkt på barn og unge familier. Troen skal leves ut i hjemmet, og dere opplever god tilslutning gjennom ulike samlinger. Det er viktig at de unge får rom i kirken. De må slippe til, og kjenne seg hjemme, og dermed legge vekt på å rekruttere unge ledere under 40 år. Nye tilbud er barnekor, familiespeiding og småbarngruppe i hjemmet. Dette er gode tilbud som dere må videreutvikle, sa tilsynsmannen.

En økende bruk av bibel og bønn er viktig for menigheten.  Dette må dere oppmuntre hverandre til å fortsette med. Guds ord og bønnen er helt avgjørende i en menighet.  Det er også viktig å knytte hjem og kirke sammen. Da er de små fellesskapene viktig.

I samtalen ble det trukket fram at menighetens medlemmer kan bli flinkere til å invitere venner og bekjente til kirken. Det bør også vurderes om Frikirken kan bli en «åpen kirke», nå som det er kommet en helt ny tursti rett forbi kirken.  Et forslag var å invitere alle som er døpt i Moss Frikirke, og som i dag er voksne, slik at de kan få et nytt møte med kirken.Videre ble det understreket viktigheten av at menighetens medlemmer bygget relasjoner i hverdagen, og fortelle at Moss Frikirke er et trygt sted å komme til. Menigheten har også en stor utfordring i å invitere «våre nye landsmenn» inn i menigheten.

Samtalen vil fortsette når tilsynsrapporten foreligger og menigheten inviteres til neste menighetsmøte.

Gudstjeneste hver søndag
Forøvrig ble det opplyst at det blir gudstjeneste hver søndag hele sommeren. Nå er det åpnet for samlinger med 200 personer, og dermed er det ikke lenger nødvendig med påmelding til gudstjenestene. Regelen om å holde avstand og å holde seg hjemme dersom man ikke føler seg helt frisk gjelder fortsatt. Det vil også bli en registrering av frammøtte av hensyn til sporing av smitte.

Den tradisjonelle menighetsweekenden på Sjøglimt vil trolig også bli arrangert også i år. Sjøglimt er godkjent for inntil 200 personer av kommunelegen i Marker. Mer informasjon om dette vil komme.