Digital gudstjeneste fra Moss Frikirke

23.desember 2020

For første gang siden Moss Frikirke ble etablert i 1877 er kirken stengt i jula. Jula 2020 blir dermed den først jula uten gudstjenester i Moss Frikirke. Jula er imidlertid ikke avlyst, og ansatte og frivillige medarbeidere i kirken ønsker å formidle julens budskap gjennom en egen andaktsstund.

Her kan du se den innspilte juleandakten: https://vimeo.com/494021400

Eldste Dag Frode Kolltveit syns det er både trist og uvirkelig at kirken må være stengt i den høytiden som er en av de største i vår kirke, nemlig når vi skal markere Jesu fødsel.

-Å drive en menighet, uten den kontakten man ønsker å ha med menigheten, er ikke vanskelig, men Kolltveit ønsket å takke kirkens medarbeidere for dette spesielle året.
-Takk for det fokuset dere har hatt. Fokus på å formidle at Jesus kom og at Jesus kommer igjen. Det er dette vi skal markere også i denne høytiden. Kirken er stengt, men Guds rike er fortsatt åpent for oss alle, sier Kolltveit i dette video-innslaget.   

Her får du også sang og musikk av Vilde Sofie Kjærnes, Barbara Thorsen og Julianne Austegard. Kathrine Stampe leser juleevangeliet og pastor Petter Lande Johansen holder andakt over prekenteksten for 1. juledag.   
Så er det et sterkt ønske om å møtes på ny-året til en åpen kirke for store og små. Menigheten oppfordres også til å få med seg gudstjenestene som sendes på NRK julaften kl. 16.00 og 1.juledag kl.11.00. Begge gudstjenestene er fra Nidarosdomen i Trondheim.

Her kan du lese pastor Petter Lande Johansens refleksjoner over Johannes-prologen, som blir lest i de fleste kirker 1. juledag. (Joh.1.1-14)

I begynnelsen var Ordet.
          Ordet var hos Gud,
          og Ordet var Gud. 
     
2 Han var i begynnelsen hos Gud.    
     
3 Alt er blitt til ved ham,
          uten ham er ikke noe blitt til.
    Det som ble til
     4 i ham, var liv,
          og livet var menneskenes lys.          
     
5 Lyset skinner i mørket,
          og mørket har ikke overvunnet det.
        
—–          
     9 Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.         
    10 Han var i verden,
          og verden er blitt til ved ham,
          men verden kjente ham ikke.        
    11 Han kom til sitt eget,
          og hans egne tok ikke imot ham.         
    12 Men alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.          
    13 De er ikke født av kjøtt og blod,
          ikke av menneskers vilje
          og ikke av manns vilje,
          men av Gud.  
    14 Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss,
          og vi så hans herlighet,
          en herlighet som den enbårne Sønn
          har fra sin Far,
          full av nåde og sannhet.

Så var det, at vår Herre
som Julebarn steg ned
og lyste over Jorden
sin himmelbårne Fred.
Han kom for å tørke Tårer,
Han kom for å stanse gråt.
Han kom for å redde Livet,
til de som ikke viste Råd. (Paul Erik Wirgenes)

Gud melder adresseendring

Det er jul – vi feirer det lille barnet lagt på strå – slikt vi hørte det lest fra juleevangeliet. Vi feirer at Ordet ble menneske. Slik vi leser det i Johannes- prologen. Tenk i snart 2000 år har vi feiret denne hendelsen.
Jul – forstår vi egentlig hvor stort det er? Nei, vi må vel alle si at vi forstår det stykkevis og delt. Men det er noe vakkert med det – Gud ble menneske

Gud skiftet adresse – det er det som skjer i julen. Fra det høye og hellige steg han ned – til en forkommen verden. Han kom til verden som lyset, som livets lys
Han kom for å skinne i mørket. Han kom til deg og meg. Han kom for å ta del i ditt og mitt liv. Hans drivkraft var kjærlighet. Kjærligheten til oss mennesker.
Tenk, vi er elsket av universets skaper. Du er ikke bare en i mengden for Gud – du er sett – du er ønsket og du er verdsatt. Ja, du er elsket av ham. Gud skiftet adresse nettopp for å frelse deg og meg. Ja han kom for å frelse det som var fortapt. Han kom til de som lever i mørket.
I julen feirer vi at Gud skiftet adresse. Gud tok bolig mitt iblant oss.
Gud bor der du er!

Han kom ikke med pomp og prakt
Men det rare er at når dette skjedde, så skjedde det i det stille. Når Gud kommer til vår jord, så skjer det ikke med pomp og prakt. Når den allmektige Gud blir menneske, så skjer det i stillhet. Han presser seg ikke på. Nei, han blir født som et lite barn – han var sårbar. Og han tok ikke bolig i et slott – men han kom til oss i en stall og familien måtte flykte. Jesus vet hvordan det er å være på flukt. Når Gud ble menneske – så ble han som en av oss. Han fikk kjenne på redsel og sult. Han fikk kjenn på sorg og savn. Når Gud blir menneske så fikk han kjenne på kroppen hvordan du og kan ha det.

Han kom til de nedbøyde
Så var det vel nettopp dette Gud sa før han ble født. I sine profetier, så fortalte han hvor han ville bo og i Jesaja 57, så leser vi følgende:

Så sier han som er høy og opphøyd,
          han som troner evig,
          Den hellige er hans navn:
          I det høye og hellige bor jeg
          og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
          Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned,
          gi hjertet liv hos dem som er knust.

Når Gud blir menneske, så tar bolig hos den som er knust og nedbøyd.
Og det var slik Jesus levde. Han kom til de som trengte oppreisning.
Han kom til de som trengte nåde og fred. Det var derfor han vandret med tollere og syndere. Han kom for å ta bolig hos de som trengte ham. Han kom til de som ikke mestret livet. Og det er derfor han så villig kommer til oss – For vi alle kan vel kjenne på at vi kan komme til kort. Alle har vi vel kjent på at vi til tider kan være knust og nedbøyd. Det var til oss han kom. Med sin fred og oppreisning og det er hos oss han vil ta bolig. Jul er at Gud blir menneske og han tar bolig iblant oss.

Det fine er: at alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

Med dette flotte budskapet kan vi ønske hverandre en riktig god Jul!