Dette bør du vite om kjærlighetens kraft

24.februar 2020

Fastelavnssøndag ble feiret både i kirker og private hjem denne søndagen. I Moss Frikirke ble det en preken av pastor Petter Lande Johansen som hyllet kjærligheten som det aller viktigste for oss mennesker.

Johannes 17. 20 – 26
20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

«Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket». Dette er George Sand, sine ord. Hadde vi klart å forstå og leve etter denne enkle setningen, tror jeg verden ville sett ganske annerledes ut. Ja, jeg tror også mitt liv ville vært annerledes. For i denne korte setningen, ligger det en skatt som venter på å bli oppdaget: «Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket»

Jesus ber for sine
I dagens tekst så møter vi Jesus som ber for alle sine. Tiden er like før han blir tatt til fange. Han er i Getsemane – han har gått ut i hagen for å be. Han vet hva som venter ham. Timen er kommet, – slik starter bønnen som Jesus ber. Han vet så inderlig vel hva som venter ham. Han skal lide og dø – nå skal oppdraget fullføres.

Han vet at hvilken død han skal lide. Han vet hvilken smerte han må igjennom. Men det jeg tror han gruer seg aller, aller mest til er – å bli forlatt av Gud. For det er jo det han roper ut på korset – Min Gud, min Gud – hvorfor har du forlatt meg? Han ble forlatt av sin egen far. Der hang han ensom og forlatt – han var ikke lenger elsket.
Brutalt kan vi si – likevel har ikke verden sett en større kjærlighetshandling
Profeten Jesaja sier det slik: Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. (Jes. 53.6)
Dette er påskens budskap og dette forbereder vi oss på i fastetiden. Men i dag, på fastelavn, altså den siste søndagen før fasten starter, er det kjærligheten som er i fokus. Og skal vi forstå kjærligheten og hvor stor og enorm kjærligheten er, må påskens budskap ligge til grunn.
Da må vi sette fokus på Jesus og det han gjorde for oss. Jesus selv sier det slik i Johannes 15:  9 Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 

En viktig invitasjon
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Det var det Jesus gjorde-. Han gav livet sitt for sine venner og du og jeg, ja vi er alle regnet med. Så inviterer Jesus oss inn i kjærligheten. Han sier: Bli i min kjærlighet. Det er dette Jesus ber om i sin bønn, at vi skal bli i hans kjærlighet – at vi skal være et med ham, slik han er et med sin far. Jesus sa jo: Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.
Jesus er i oss og Jesus er i Gud – vi er flettet i hverandre. I Kristus er vi et med Gud. Menneskelig sett virker det litt rart at vi er i Kristus. Men det er jo nettopp det som skjer i dåpen. Jesus tar bolig i våre hjerter og vi blir ett med Gud. Så kan vi spørre hvorfor – hvorfor ville Gud det slik? Jo det leste vi i vers 23 i dagens prekentekst: Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.
Altså – Gud elsker oss slik han elsker sin egen sønn. «Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket».

Agape kjærligheten
Så hørte vi tidligere lest fra kjærlighetens høysang i 1. Korinterne 13, og i vers 4 til 7 forklares det hvordan kjærligheten er: Kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke. Den er ikke hovmodig – den krenker ikke og den søker ikke sitt eget. Kjærligheten er ikke oppfarende og den gjemmer ikke på det onde. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt.

Det er ganske så vakkert – er det ikke? Men hvem er det som kan leve opp til dette? Dessuten er det ikke riktig at vi skal leve opp til denne formen å elske på, for det er ikke riktig at vi i kjærlighet skal utholde alt. Og vi skal for all del ikke tåle alt. Noen ganger sier kjærligheten nei og stopp. Derfor er ikke kjærlighetens høysang en beskrivelse på hvordan vi skal elske. Den handler ikke om kjærligheten mellom mennesker, for ingen kan eller skal krenke et annet menneske og gjemme seg bak. Derfor er det viktig å vite hva som egentlig blir beskrevet i dette kapitelet: Det som beskrives her er agape- kjærligheten – en ubetinget kjærlighet. En kjærlighet som ikke krever noe tilbake.Agape-kjærligheten elsker ikke på grunn av, men på tross av. Agape-kjærligheten er gudommelig. Den forteller oss hvordan Gud elsker oss. For Gud elsker oss ikke bare på grunn av – vår handlinger – vellykket. Nei, Gud elsker oss på tross av våre nederlag.Det er derfor det står: Kjærligheten tåler alt, utholder alt – tror alt.Guds kjærlighet er tålmodig og velvillig. Guds kjærlighet håper alt, tror alt og tåler alt. Og det beste av alt – Kjærligheten tar ikke slutt. Vi kan ikke gjøre noe for at Gud skal slutte å elske oss. Guds kjærlighet er konstant og vedvarende. Guds vesen er kjærlighet. Og det er denne kjærligheten Gud inviterer oss inn i. «Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket»

Dere skal elske hverandre..
Jeg tror det er sant – det finnes bare en lykke her i livet og det er å elske og det er å bli elsket.
Uten kjærligheten – ja hva har vi igjen da? Et stort hus som vi kan kalle ensomhet. Du kan være en del av en gruppe – men ingen ser deg. Du kan være rik – men likevel fattig. Ja uten kjærligheten vil livet bare bli tomhet. For lykken og gleden er kjærligheten og relasjoner.

«Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket».  Så elsker Gud oss og vi kan få bli i hans kjærlighet.Men å motta Guds kjærlighet er også å bli elsket av mennesker. «Det finnes bare en lykke i livet, å elske og bli elsket».
Lykken er ikke bare å bli elsket, altså å bare være mottaker av andres kjærlighet. Nei, å elske og bli elsket henger sammen. Ingen kan bare elske uten å motta kjærlighet, og ingen kan bare motta og ikke gi. Skal man kjenne på lykke, så må man både elske og bli elsket.Og det er slik det er å bli i Guds kjærlighet.
Jesus sa jo:
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
Hvis vi blir i Jesus kjærlighet, så holder vi hans bud og budet er: Elske hverandre. Jesus sier det samme: Lykken i livet, eller fullkommen glede – som Jesus sa – er å elske og bli elsket.Å bli i Guds kjærlighet er å motta og gi kjærlighet. Å bli i Guds kjærlighet er å elske hverandre.
Det rare er at kjærligheten er smittsom. Kjærligheten har en enorm kraft i seg. Det er jo dette Jesus ber om i sin bønn: At vi må være ett med hverandre – at vi elsker hverandre. Da, da skal verden skjønne at Gud har sendt Jesus Kristus.

Kjærligheten har mirakler i seg
Så er det viktig å ikke undervurdere kjærligheten. Kjærligheten bærer med seg mirakler. Kjærligheten skaper forvandling.. Kjærligheten kan smelte et stort fjell med is og hat.
Og det starter et smil: Mor Teresa sa: La oss alltid møte hverandre med et smil, for kjærligheten begynner med et smil – Ikke bare våre venner, men alle.
Så husker vi historien om Martin Luther King Jr som kjempet kampen for de svartes rettigheter.  Han sa: Jeg har bestemt meg for å holde meg til kjærligheten. Hat er en altfor stor byrde å bære. Og vi må ta med en enda et visdomsord fra Martin Luther King: Han sa: Kjærligheten er den eneste kraften som kan gjøre en fiende til en venn.  Og han viste jo hva han snakket om og det ligner veldig på ordet Jesus sa: Elsk deres fiender. Kjærligheten bærer med seg mirakler.

Og Paul Tillich sa: Kjærlighetens første plikt er å lytte! Så er det en som har sagt: Å elske noen vil si å se dem slik Gud skapte dem. Det er viktig å huske: Vi er alle skapt av Gud. Vi er alle skapt i hans bilde, og det er kanskje der vi må starte.  Det er kanskje det du og jeg må huske: Vi er elsket av Gud og vi er kalt til å elske hverandre.
Hvis Gud hadde et kjøleskap, ville tegningene dine vært hengt opp der. Hvis Gud hadde en lommebok ville det vært bilde av deg i den. Gud sender deg blomster hver vår, og en soloppgang hver morgen. Han lytter, uansett når du vil prate. Han kan velge å bo hvor som helst i universet, men han vi bo i ditt hjerte!