Bredt tilbud for barna i høst

4.september 2019

Det skal være hyggelig og meningsfylt å delta i Moss Frikirke også for de minste og for småbarnsfamilier. Søndag 15.september arrangeres en helt spesiell familiegudstjeneste, forteller familiearbeider Kathrine Stampe.

Denne søndagen blir det nemlig en BlimE gudstjeneste. BlimE er en anti-mobbe kampanje fra NRK Super som de har hvert år ved skolestart. Alle skoler i Norge er med å lære denne sangen, og under Gudstjenesten skal vi både synge og danse denne sangen, sier en noe smånervøs Kathrine. Til tross for nervøsiteten tror hun dette blir en helt spesiell og flott opplevelse både for liten og stor.

Tema for gudstjenesten
er vennskap og inkludering, to viktige verdier også i vår menighet.
Vi vil formidle «Du er Mer enn bra nok.» I tillegg til hovedsangen blir det også noen nye sanger med bevegelser og Kahoot..  Det blir også en noe annerledes preken. Teddy, Linda Lam og Hedda Hund kommer også innom, forteller Kathrine videre.
Så blir det selvsagt barnas kirkekaffe, og der blir det noen overraskelser.

Globus og barnesang
Denne høsten skal vi fortsetter også barnetilbudet Globus, som arrangeres annenhver tirsdag fra kl.17.30.  Program er satt opp fram til jul, og vi har et stort ønske om at noen kan melde seg som medhjelpere for denne aldersgruppen. Globus er spesielt tilrettelagt for barn fra seks års- alderen. På barnesang skal vi lære sanger som vi skal synge for menigheten, danse og høre spennende fortellinger fra Bibelen.

Misjonsmarked
3 november skal vi i søndagsklubben ha misjonsmarked. Vi skal lage mange fine ting under gudstjenesten som vi skal selge for inntekt til misjonsarbeid hjemme og ute.

Nytt av året er at barna skal møte nede i menighetssalen annenhver søndag (når det er nattverd) og oppe når det ikke er nattverd. Dette er for å få mer tid til lek og relasjonsbygging, forteller Kathrine. Så da er det bare å følge med på menighetens kalender, som du finner på forsiden og i hovedmenyen på våre nettsider.