Husk å bidra: Vaske- og vårdugnad i kirken

21.april 2022

Med våren i anmarsj er det behov for ulike typer dugnad i og ute på kirkebygget i Moss Frikirke.
Kirken skal vaskes utvendig i perioden fra mandag 25. til fredag 29.april og derfor er alle velkommen til å melde seg på vaskedugnad og dessuten vårdugnad lørdag 30.april.

Vaskedugnaden innebærer vask av kirken utvendig. Da trenger vi mannskaper til å bidra. Mandag starter dugnaden kl. 18.00. Fra tirsdag kan det vaskes både på dagtid og kveldstid.
Send epost eller SMS til pastor Petter Lande Johansen: petlande@online.no 
SMS  917 70 115
Oppgi når du kan bidra, – en eller flere av disse dagene/kveldene

Vårdugnad
Lørdag 30.april kl. 09.00 -13.00 avholdes den årlige vårdugnaden. MERK TIDEN. Vi må starte en time tidligere enn vanlig fordi menighetssalen er leid ut denne ettermiddagen/kvelden. Her er det allsidige oppgaver både ute og inne, og det er garantert en jobb for alle som kan sette av noen timer denne lørdagen. Her er det ingen påmelding