Bli med på pinsefasten

6.mai 2018

Tradisjonen tro inviterer Moss Frikirke til «pinsefaste» også i år. ”Pinsefaste” – det er forberedelse til  pinsen som høytid!

Da Jesus hadde fart opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, gikk disiplene til den salen de pleide å være samlet. Der var de sammen i bønn og de ventet på Den Hellige Ånd som Jesus hadde lovet dem og som de fikk på pinsedag. (Apg. 1. 6 – 14)

Forberedelsestid
Tiden mellom Kristi himmelfartsdag og pinsedag var en forberedelsestid for disiplene. Vi vil også forberede oss til pinsehøytiden, ved at vi en time hver dag i denne perioden kommer sammen for å be. Samlingene blir ulikt lagt opp, men det vil alltid være tid for stillhet og bønn, meditasjon og ettertanke.

Tidspunkter for Pinsefaste i Moss Frikirke 2018:
Fredag 11.mai kl. 17.30-18.30
Lørdag 12.mai kl. 11.00-12.00
Mandag 14.mai kl. 19.00-20.00
Tirsdag 15.mai kl.19.00-20.00: Tomasmesse med nattverd og forbønnshandling
Onsdag 16.mai kl. 13.00-14.00
Fredag 18.mai kl. 12.00-13.00
Lørdag 19.mai kl. 11.00-12.00
Søndag 20.mai: 1.pinsedag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste