Bli med å innrede bønnerommet

20.april 2019

Moss Frikirke inviterer deg til å bli med å finansiere stoler og bord i det nye bønnerommet.

Moss Frikirke er i ferd med å innrede et nytt bønnerom. Dette rommet  innredes med 10 stoler og et bord, og skal også benyttes til møterom for mindre grupper.

Det er beregnet en total kostnad på 20.000 kroner for innredningen. Selve arbeidene med det nye bønne- og møterommet er utført på dugnad av en entusiastisk dugnadsgjeng.

Nå oppfordrer vi deg til å hjelpe oss med å finansiere innredningen, og vi har verdsatt et stolbein til 500,- kroner. Kjøp et stolbein, eller flere, og bli med på dugnaden på denne måten, oppfordrer leder i diakonrådet, Øystein Kjærnes. Beløpet kan innbetales til menighetens konto: 1080 07 18053 (merk gaven med bønnerom) eller benytt VIPPS 120654.