Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer

6.februar 2022

Det er i hjertet vårt vi samler alt det som er viktig for oss. Det er vel derfor det heter å være en «Hjertevenn». -Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, oppfordret pastor Petter Lande Johansen da han i dag talte over de siste tider og Jesu gjenkomst.

Dagens prekentekst står i Markus 13. 21 – 27:
Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Se, der er han’, så tro det ikke! 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. 25 Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. 26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Han kommer snart
Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. (Åp. 22)
Det var en av lesetekstene i dag. Jesus forteller at han kommer snart, – at han skal komme igjen.
Første gang han kom, så kom han som et lite spebarn. Stille og forsiktig. Så umerkelig så stille sier Bjørn Eidsvåg i sin julesang:

I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor
I en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord
Så umerkelig så stille
Byens gater helt forlatt
Ingen opptog for den lille
Lyset kom en vinternatt

Og i det 3. verset sier han:
I det stille til de små
Bringer Jesus håp om fred
Og han kommer da som nå
Fra himlen til oss ned
Julenatt med lys og glede
Minner oss om Gud som kom
Evig er han her tilstede
Nå står grav og krybbe tom 

-Ja i det stille kom Jesus med håp og fred. Hans hilsen til oss mennesker var:
Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er det tekstene i dag handler om. Denne verden har sin ende, og det er dette Jesus minner oss på i dagens prekentekst
Verden har sin ende og den dagen skal Jesus komme igjen. Han som kom så umerkelig så stille – han skal komme igjen. Men den dagen han kommer igjen vil ikke gå upåaktet hen.
Den dagen vil Menneskesønnen komme med makt og herlighet.
Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Den dagen skal ingen være i tvil om at Gud kommer til vår jord. Den dagen vil det det bli slik som det står i Filipperne 2:
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

Den dagen han kommer i skyen har han lønnen med seg, hørte vi fra Åpenbaringen 22.Da skal han gjengjelde hver og en etter hans gjerning. (Åp. 22) Se, jeg kommer snart, sier han

De siste tider
Så beskriver Jesus i dag tiden før dette skal skje
Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.

Jesus sier at vi kan vite når tiden nærmer seg. I de siste tider vil det være både solformørkelse og måneformørkelse. Flere steder i Bibelen blir de siste tider beskrevet, og mange kan bli opphengt i dette. Noen har prøvd å regne seg frem til dommens dag og satt en dato. Ja det kan finnes mange tegn på at tiden nærmer seg, men når vi leser hva Jesus sier om dette tema andre steder i Bibelen, så er han ikke så opptatt at tidspunkt. Det som er viktig for Jesus er at vi vet at en dag skal det skje. En dag kommer han – ja han kommer snart

Det viktigste er at vi er beredt. Derfor så snakker Jesus mye mer om at vi må være våkne. Det viktigste er at vi ikke sover den dag han kommer. Det viktige er at vi har olje på lampene. For vi behøver ikke frykte denne dagen -selv om den kan virke voldsom. Paulus sier det klart og tydelig i Romerne 8. 1: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
Og i Romerne 6. 23 leser vi: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

I Kristus
Hemmeligheten er altså å være I Kristus. Vi må være i Kristus den dagen han kommer for å gjengjelde hver og en etter hans gjerning. Derfor bør ikke vårt fokus være på når Jesus kommer, men vårt fokus bør være på Ham – altså Jesus . Vi må ha fokus på å være i Ham og nær ham.
Akkurat som barnesangen sier: Himmelen for meg, det er Jesus..
Så enkelt kan det sies.

Himmelen for meg det er Jesus,
evigheten er der Han er.

Herligheten er i hans nærhet,
himmel er å være der.

Er det ikke fint? Evigheten er der HAN er. Herligheten møter vi i Kristus

Det gjelder å se det sentrale,
det gjelder å bruke sin tro,
og se inn i himmelens rike.
I sentrum der er en person.

Når du ser inn i himmelens rike – ja da ser du Kristus. Sentrum finner vi I Kristus
Den som får oppleve Jesus
både som Herre og bror,
skjønner at himmelen er herlig,
skjønner at Jesus er stor!

Ja, det er sannhet. Den som får oppleve Jesus, får erfare at han både er vår allmektige Herre. I Kristus får vi oppleve at han er vår bror. Han er en som er nær oss med sin fred og han fyller oss med glede og et evig håp. Ja, den som får oppleve å være i Kristus, vil skjønne at Jesus er Stor. Ja han er det største, og den som får oppleve Kristus vil forstå at himmelen er herlig

Det er nok mange som spør meg:
Er himmelen virkelig sann?
Hver gang jeg får dette spørsmål,
svarer jeg likedan:

Himmelen for meg det er Jesus,
evigheten er der han er.
Herligheten er i hans nærhet,
himmel er å være der.

Jeg vet ikke hvor himmelen er, men jeg vet at Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh. 14.6)
Altså ingen kommer til Gud – eller til himmelen uten ved Jesus. Vi må være i Kristus, for han er veien. Hva som skjer på dommens dag, det vet jeg heller ikke, Jeg vet heller ikke når dommen vil skje, men det er ingen fordømmelse for den som er I Kristus Jesus

I Kristus
Så hva vil det si å være i Kristus? Jo, det er vel ikke noe annet enn at vi inviterer han inn i hele vårt liv. Å være i Kristus er vel å gjøre det Jesus ber oss om når han sier: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (Matteus 6. 33)

Å være i Kristus handler vel om et hjerteforhold. For det er i hjertet vårt vi samler alt det som er viktig for oss. Det er vel derfor det heter å være en «Hjertevenn». Og det er kanskje derfor visdommen i Ordspråkene minner oss på:
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. (Ords. 4. 23)