Babysang i Moss Frikirke

4.januar 2017

Velkommen til Babysang i Moss Frikirke. 11. januar starter vi opp med ett helt nytt program for babysang her i Moss Frikirke, og vi arrangerer samlinger hver onsdag framover.

Babysang er ett tilbud til alle småbarnsforeldre som er hjemme med baby. Som menighet ønsker vi å knytte kontakt med hjemmet, og gi de minste opplevelse av trygghet og tilhørighet i kriken. Vårt hovedfokus i for denne aldersgruppen i trosopplæringsplanen, er å hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillitt og mot. Dette ønsker vi å bidra til gjennom babysangen, og møtet med familien gjennom opplegget.

Besteforeldre er også hjertelig velkommen med barnebarn. Målet er å fokusere på samspill mellom barnet og den voksne, og ha en hyggelig stund full av musikk, rytmer og lek. Barnet og en voksne blir kjent med nye og gamle sanger som blir presentert. Vi avslutter med ett hyggelig måltid sammen.

Håper du kommer!

Info om påmelding står på plakaten!

plakat