Anbefaler nattverd hjemme

24.mars 2020

Frikirkens tilsynsmenn og Moss Frikirke sin ledelse oppfordrer til å feire nattverd i hjemmene. Det kan man gjøre enten man er alene eller sammen med sin familie. Her kan du lese mer om hvorfor og hvordan:


Nattverd er en viktig del av gudstjenestelivet og fellesskapet rundt nattverdbordet er en viktig del i de helliges samfunn. Det er vel ingen ting som er flottere enn å feire nattverd sammen. Der er vi sammen både barn og voksne – unge og eldre og alle får vi motta Kristi kropp og Kristi blod og alle får vi ta imot med en tom hånd.

Nattverden er et sakrament
der Gud gjør noe usynlig gjennom det synlige. I nattverden mottar vi Guds nåde og tilgivelse og Jesus Kristus fyller oss med sin kraft.
Men hva når vi ikke kan samles? Skal vi da bare droppe nattverden? Nei som kristne trenger vi dette måltidet og dette fellesskapet – ja vi trenger Kristus også i krisetider, men da må vi feire nattverd der vi er, selv om man ikke har noen pastor eller prest tilstede.

Nå er vi inne i en krisetid
og menigheten kan derfor ikke samles. Derfor oppfordrer Frikirkens tilsynsmenn og Moss Frikirke sin ledelse om å feire nattverd i hjemmene. Det kan man gjøre enten man er alene eller sammen med sin familie. Frikirken har derfor utarbeidet en tilpasset en liturgi og ordning for feiring av nattverd i hjemmet.

Under ser dere ordningen som anbefales brukt! Klikk på lenken under.
Nattverdfeiring i hjemmene
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
nattverdfeiring-i-hjemmene-2020