Aktiv høst med nysatsinger for unge og eldre

22.august 2021

Høstens program i Moss Frikirke er nå klart, og det går igjen mot en aktiv høst etter halvannet år med «unntakstilstand». Nå blir det også nysatsinger både for unge og eldre.

Den største nyheten er «Frikveld» annenhver tirsdag, med oppstart tirsdag 31.august. Kirken åpner kl.16.00 der alle er velkommen til å bli med i fellesskapet. Klokken 17.00 serveres det en enkel middag til 50 kroner. Her legges det opp til påmelding, slik at vertskapet kan beregne hvor mange porsjoner som skal tilberedes.

Kl.17.30 samles barna til sang og musikk. MINIKLANG er for de minste opp til fem år, mens barnekoret JUBEL er for barn og unge fra fem år og opp til 7.klasse.  Foreldre og foresatte kan være tilstede i kirken der tilbudet er en egen foreldre kafé. Kvelden avsluttes med en fellessamling oppe i kirkerommet. Hver tirsdag inviteres det også til menighetens bønnetime kl.19.00.

Familiearbeider Kathrine Stampe og hennes medhjelpere håper og tror at dette tilbudet vil bli godt mottatt. Frikvelden annenhver tirsdag skal være et tilbud til alle og en praktisk oppfølging av kirkens handlingsplan.

Tilbudet til barn, unge og barnefamilier er allsidig. I tillegg til Frikveld har kirken også egen familiespeiding, den såkalte Kråkeklubben, som er ute på tur etter gudstjenestene en gang i måneden. Det inviteres også til Søndagsklubb hver søndag, som er barnas egen gudstjeneste tilrettelagt for de ulike aldersgruppene. Et par ganger i løpet av semesteret (september og november) inviteres det til BliMe-gudstjeneste, spesielt tilrettelagt for barna, men der hele menigheten oppfordres til å delta.

-Barn i alderen 0-12 år og deres foreldre er et stort satsingsområde, men vi har økt fokuset på foreldrene, blant annet gjennom å arrangere familiespeiding og foreldrekafé under barnekorøvelse. Kirkemiddagen er viktig for å styrke det sosiale fellesskapet i kirken, og er ment å være et attraktivt lavterskeltilbud for nærmiljøet, sier Kathrine.
Kontaktperson for frikveld er Kathrine Stampe, mobil 403 91 039, epost:  stampene@gmail.com

Ungdomsklubben starter opp igjen fredag 3.september, og det legges opp til at ungdom skal møtes annenhver fredag kl.19.00 gjennom hele semesteret. Her legges det opp til et variert og spennende program som kirkens ungdomsteam håper vil fenge.  Kontaktperson for ungdomsklubben er Harald Ågedal: mobil: 454 04 815 epost: harald.agedal@gmai.com

Årets konfirmantundervisning starter opp fredag 17.september og allerede helgen etter, 24-26.september blir det konfirmantweekend for årets kull. Konfirmantundervisningen vil foregå annenhver fredag kl.14.30, altså i forlengelse av skoledagen.

Kjell Arvid Austegard er opptatt av at også de eldre skal ha et godt tilbud i Moss Frikirke, og nå blir han med i videreføringen av det tuidligere hyggetreffet, denne gang under navnet «Seniortreff».

Endelig blir det igjen Seniortreff. Dette er en videreføring av det som tidligere het Hyggetreff, der Bjørn og Marit Angell har lagt ned en formidabel innsats. Nå er det «nye krefter» som overtar, og tilbudet gjelder for alle som har anledning til å treffes på formiddagen den første torsdagen i måneden.  Oppstart for Seniortreff blir torsdag 7.oktober kl.11.00. Her vil trioen Kjell Stubberud, Kjell Arvid Austegard og Odd Borgestrand sammen med flere medhjelpere forsøke å legge opp til et program som spenner fra allsang, til spennende gjester og aktuelle temaer for godt voksne og pensjonister.  Selvfølgelig blir det noe å bite i også disse formiddagene.

Misjonsgruppa inviterer til misjonsmøter annenhver tirsdag kl. 11.00, med oppstart 7.september. Misjonsgruppa har som formål å gjøre misjon kjent og synlig i menigheten.

– Vi samler også inn midler for å drive misjon og formidler informasjon fra de ulike misjonsfeltene der Frikirken er engasjert. Årets største begivenhet er «misjonsbasaren», som i år blir arrangert lørdag 30.oktober fra kl. 10.00. Her vil det igjen bli utlodning, salg av ulike artikler, håndarbeider og selvsagt også kafeteria. Søndag 31.oktober arrangeres det også en egen misjonsgudstjeneste, forteller kontaktperson for misjonsgruppa, Karin Kuhr Myckland, mobil 920 95 626, epost:  karinmyckland@gmail.com

Gudstjenestene hver søndag kl.11.00 er for alle, og er hovedsamlingen for hele menigheten. Gudstjenestene skal gi åndelig påfyll og bidra til vekst i tro. Kirkeuvante skal kunne forstå hva som skjer og kjenne seg utfordret til tro. Alle skal se at alle generasjoner er inkludert i måten vi tenker gudstjeneste på, samtidig som vi ønsker å understreke at barn og unge er framtiden, sier pastor Petter Lande Johansen. Han gleder seg ekstra til å se alle generasjonene samlet etter den lange perioden med koronoa-restriksjoner. Pandemien er fortsatt ikke over, og derfor ber han alle sette seg godt inn i de reglene som til enhver tid gjelder. Det er viktig at de som er syke fortsatt holder seg hjemme, understreker han.

Når det nærmer seg jul inviterer kirken til juleverksted lørdagene 11.og 18.desember. Tradisjonen tro legges det opp til «Vi synger julen inn» søndag 19.desember.  Julaften inviteres alle til familiegudstjeneste kl.15.00 og 1.juledag er det høytidsgudstjeneste kl. 12.00 Første nyttårsdag deltar menigheten i økumenisk gudstjeneste i Moss kirke, og 2.nyttårsdag er det igjen gudstjeneste i Moss Frikirke. 

La oss også nevne at det blir menighetsmøte torsdag 16.september, der menigheten diskuterer saker som skal opp til behandling på synodemøtet. Egen innkalling kommer til dette møtet.

Her kan du laste ned programmet for høsten 2021