Advent og jul i Frikirken

23.november 2016

Det er mye som skjer i Moss Frikirke i advents og juletiden. Vi håper du har lyst å komme til de ulike samlingene.  Følg med på  våre Facebook-sider og på kalenderen i høyre spalte.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å oppleve denne fine tiden sammen med oss, sier pastor Petter Lande Johansen, familiemedarbeider Kathrine Stampe og alle de frivillige som bidrar under de ulike arrangementene.

lysbilde1

For barnefamiliene
Lørdagene 3.10. og 17.desember inviterer Kathrine og Kirsti til juleverksted for småbarnsfamilier. Her blir det hyggelig julestemning med baking, verksted og sikkert sang og lek også. Alle dagene fra kl. 11.30-14.00 i Frikirken.

Konserter
Søndag 18. desember kl. 18.00 synger vi julen inn. Da er det menighetens sang og musikkrefter som deltar.  Det er ikke gudstjeneste denne dagen
Tirsdag 20. desember kl. 19.30 inviterer Kristine Stærk nok en gang til julekonsert sammen med sine musikere.   Konserten med Kristine har vært en fast tradisjon de siste årene, og vi gleder oss til å høre henne også i år.plakat-2016-1

Gudstjenester
Vi ønsker velkommen til følgende gudstjenester i advents- og julehøytiden.
Søndag 27.november er første søndag i advent. Petter Lande Johansen taler på gudstjenesten kl. 11.00 og det er søndagsskole.
Søndag 4.desember kl. 11.00 : 2. søndag i advent, Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole
Søndag 11.desember kl. 11.00: 3. søndag i advent. Da ønsker vi velkommen til familiegudstjeneste
Søndag 18.desember, 4. søndag i advent er det som nevnt konsert kl.18.00, og det er ingen gudstjeneste denne dagen.
Julaften, lørdag 24. desember kl. 15.00: Familiegudstjeneste. Pastor Petter Lande Johansen taler og  Kristine Stærk synger.
Søndag 25. desember, 1.juledag kl. 12.00: (MERK TIDEN) Høytidsgudstjeneste. Petter Lande Johansen taler. «Jentegruppa» synger.  Denne dagen er det også nattverd
1. nyttårsdag , søndag 1.januar kl. 11.00: arrangeres det Økumenisk gudstjeneste i Moss Kirke, der vi i Moss Frikirke også deltar.
Nok en gang, hjertelig velkommen til alle som vil være sammen med oss i Moss Frikirke.

konsertplakat-2016