Å tjene og la seg bli betjent

19.mars 2020

Pastor Petter Lande Johansen har skrevet denne hilsen til medlemmer og venner av Moss Frikirke:

Siste gang vi var samlet som menighet var på menighetens årsmøte 11. mars. Dagen etter måtte vi avlyse alle gudstjenester og møter i tråd med myndighetenes retningslinjer. Landet er i kriseberedskap og hele landet er berørt, på forskjellig vis.

På årsmøtet var vi sammen til inspirasjon og felleskap. I takknemlighet så vi tilbake på et godt år, og i forventning vedtok vi en ny handlingsplan for menigheten. Jeg har lyst til å minne hverandre på et par setninger fra handlingsplanen: «Vi vil være en inkluderende menighet der mennesker blir møtt med omsorg og kjærlighet, og det skal oppleves som et varmt og trygt hjem.»

Så hva gjør vi nå som vi ikke kan samles i kirken? Jo, vi er kirke der vi er. For menigheten er ikke et bygg, men mennesker som tror på den Treenige Gud og vi er kalt til å leve ut vår tro der vi er – i hverdagen – i glede og i sorg – og i krisetider. Derfor er Moss Frikirke plassert på mange steder og vi lever ut troen i familien, for våre naboer og sammen løfter vi opp hverandre i bønn. For vi vil være en menighet som inkluderer og som møter mennesker med omsorg og kjærlighet, ja vi vil oppleves som et varmt og godt hjem. Omsorg og kjærlighet er kirkens DNA. For Gud er kjærlighet. Jesus selv viste oss denne kjærligheten ved å selv bli en tjener. Ja Jesus viste oss at vi skal tjene og la oss bli betjent. I Johannes 13 leser vi om at Jesus vasker disiplenes føtter:

    2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham.  3 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud.  4 Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg.  5 Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.  6 Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?»  7 Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.»  8 «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus.  9 Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.»11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
12 Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13 Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14 Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15 Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.

Det Jesus viser oss med fotvaskingen er ikke bare at vi er kalt til å tjene, men vi blir også bedt om å ta imot hjelp av andre. Altså, som troende mennesker skal vi både tjene og la oss bli betjent og i en tid som dette tror jeg dette er viktig å huske på. Brått så er noen i karantene og har behov for hjelp fra andre. Og det er slik det er i et menighetsfellesskap. En dag kan jeg tjene andre, en annen dag så er det jeg som har behov for å bli betjent.
Derfor, la oss fortsatt leve menighet og fortsatt være kirke i hverdagen!
Så hva betyr dette i praksis? Jo vi skal tjene. Vi skal huske på hverandre og tørre å be hverandre om hjelp.

I denne tiden får vi ikke møtt hverandre i kirken, men vi kan ringe hverandre og oppmuntre hverandre. Og vi kan be, be for menigheten og særlig for de som er syke, de ensomme, de som kjenner på frykt og redsel og ikke minst for de som holder Norge i gang. Mange trenger vår forbønn i disse dager.

Men vi kan også be om hjelp. Vi kan ringe og si at nå har jeg ikke mulighet til å handle, kan du hjelpe meg? Pastoren kan også være et mellomledd, så har du behov for hjelp, kan pastoren kontaktes. For i en tid som dette må vi hjelpe hverandre og vi må tørre å være litt sårbare og be om hjelp.

Så er det kanskje noen som kan oppleve vanskelige ting i tillegg til den vanskelige tiden som vi er oppe i. Kanskje du kjenner på at det hadde vært godt om flere var med deg i bønn. Da kan du også kontakte pastoren, så kan han videreformidle bønnebehovet til flere. Så når vi ikke kan samles til gudstjeneste og Bønnetime, så må vi be sammen der vi er. Og husk, det kjennes godt å få være sammen i bønn.
La oss derfor tjene og bli betjent. La oss møte hverandre med omsorg og kjærlighet.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

PS: Har du behov for å snakke med noen eller hjelp til å handle? Kontakt gjerne pastor Petter på tlf. 91770115