4.søndag i påsketiden: «Kjærligheten føles og erfares»

24.april 2021

Denne søndagen er det 4.søndag i påsketiden og pastor Petter Lande Johansen innrømmer åpent at han har stor sans for Ole Brumm, bjørnen med enkle svar på de store spørsmål. Les eller lytt til hvordan Ole Brumm blir en del av pastorens refleksjon over prekenteksten.

Kjære menighet.
Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus
Prekenteksten for 4. søndag i påsketiden står skrevet i Johannes 13. 30 – 35
Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.
31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

Ole Brumm er en smart liten Bjørn som jeg har veldig sans for. Han har ofte enkle svar på store spørsmål, men hans visdom kan også vi voksne lære av.
Et eksempel er når hans gode venn, Nasse Nøff spør: Ole Brum, hvordan staver man kjærlighet? Ole Brum svarer kort og konsist: Man staver det ikke, man føler det.

For Ole Brum var det ikke så viktig med teorien og at bokstavene kom på rett plass. For kjærlighet handler ikke om bokstaver og ord. Kjærlighet er noe man føler og erfarer. Ja man kjenner det på kroppen og den som har opplevd kjærlighet kan ikke annet enn å si seg enig. Kjærlighet føles og erfares. Kjærlighet er et språk som alle mennesker forstår.

Så kan vi spørre om Ole Brum har hentet sin visdom fra Jesus, for han sier nesten det samme i dagens tekst; Ved dette – altså å elske hverandre – skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Kjærligheten er et klart og tydelig språk som alle forstår. Når vi elsker hverandre, så skal folk forstå at vi er Jesu disipler. Kjærligheten åpner menneskers øyne og jeg tror kjærligheten åpner menneskers hjerter.

Ja kjærlighet er viktig, og jeg tror det er derfor Jesus gir oss et nytt bud. Det er ikke bare en anbefaling og en veiledning Jesus gir oss. Nei det er et nytt bud. Et bud som er like stort som det første bud. Ja, Jesus sier det på denne måten i Matteus 22. vers 37 – 40:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Altså kristendommens kjerne ligger i diss to budene som er like store. Vi skal elske Gud og hverandre. I den kristne tro kan ikke kjærligheten til Gud og kjærligheten til vår neste skilles. Gud og hverandre hører sammen. Man kan ikke elske Gud og hate sin bror.

I 1. Johannes 1. vers 20 – 21, står det: Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. 21 Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.

Så kan vi spørre; Hva betyr det å elske sin bror – hvordan elsker vi vår neste?
Jo jeg tror vi kan gå til Jesus, for han har vist oss hva kjærlighet er. Han kan være vårt forbilde i møte med mennesker.
La oss for eksempel ta Jesu møte med Bartimeus, som vi kan lese om i Markus 10. Der kommer Jesus til den blinde tiggeren som sitter ved veien. Den enste måten han kunne skaffe penger på, var ved å tigge.

Når Bartimeus får høre at Jesus går forbi, så roper han av full hals. Han vil ha Jesus sin oppmerksomhet. Mange syntes det var sjenerende å høre den fattige tiggeren rope, så de ber han tie. Men Jesus stopper og spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Der og da fikk Bartimeus synet tilbake og med det et nytt og verdig liv. — Så kan vi tenke – hva har dette med meg å gjøre? Jeg kan ikke åpne blindes øyne.
Jo det handler om hvordan vi møter de svakeste i samfunnet, de som er utstøtt – de som ikke fikk til livet. – Jesus brydde seg – han både så og hørte Bartimeus.

Det er mange som sitter og roper; Kyrie – forbarm deg over meg – hjelp meg! Og kjærlighetens svar på dette tilropet er: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kjærligheten den føles og erfares.
Så husker vi kanskje Sakkeus, som det står om i Lukas 19.
Sakkeus var toller og i dag ville vi kanskje kalt han en småkriminell. Han utnyttet sin posisjon og krevde ofte inn for mye skatt. Sakkeus var en mann med dårlig rykte og med det så var han nok også venneløs.
Men så en dag få han besøk av Jesus. For i den store folkemengden så ser Jesus Sakkeus oppe i treet. Han var ikke bare en i mengden for Jesus. Nei Jesus så inn i det innerste mørket. Et mørke som ofte kan smyge seg inn i noen og enhver. Et mørke med ensomhet og utilstrekkelighet. Et mørke som hadde bygd seg opp på grunn av feil valg, valg som de aller fleste av oss kunne tatt.

Men det er nettopp dette mørket Jesus ser og som han vil gjøre noe med. For Jesus inviterer seg selv hjem til Sakkeus. Jesus ser ham og viser ham respekt og annerkjennelse, men ikke bare det. Han tilgir ham og gir han oppreisning og håp. Lyset overvinner mørket.
Så kjenner vi Sakkeus sin reaksjon. Han vil rydde opp i eget liv. Hvorfor? Jo for han fikk et møte med Kjærligheten og responsen ble enorm.
For når kjærligheten fikk overstrømme Sakkeus, så utbryter han: Jeg vil gi halvparten av alt jeg eier til de fattige og har jeg presset penger av folk, så skal de få firdobbelt igjen. Og den dagen kom frelse til dette huset og det var Jesus som kom med den.

Sakkeus både følte og erfarte kjærligheten. Jesu kjærlighet!
Paulus sier i Romerne 5: Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 
Slik møtte Jesus Sakkeus og slik møter Jesus oss.
Og han kan være vårt forbilde på kjærlighet
For vi er kalt til å elske hverandre og kjærligheten er mer enn ord og varme tanker. Kjærlighet er handling.
Tenk, du og jeg, vi kan gjøre en forskjell – Vi kan gjøre noens hverdag bedre.
For noen kan det være nok med et smil. Andre ganger kan det være en telefonsamtale. Noen ganger kan vi gi av vår overflod.
Noen ganger, og ganske ofte vil det hjelpe å si: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
For kjærligheten den føles og erfares
Våre armer er de eneste Gud kan benytte seg av for å omfavne sine barn.

Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

La oss be:
Herre Jesus Kristus, du er veien, sannheten og livet. Vi ber deg: Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og styrk oss i håpet om at vi en dag skal samles hos deg i ditt rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet

Og la oss sammen be:
Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Ta imot Velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred

Amen.

I dag kan du gjerne lytte til sangen, Velsignet være dere som gir brød i tomme hender, som synges av Kristina Jølstad Moi.
Du finner den her: https://www.youtube.com/watch?v=s9Pa7_oXCt4

Ha en god søndag!