4. søndag i fastetiden: «Du er lidenskapelig elsket»

13.mars 2021

Det er 4. søndag i faste og her kommer pastor Petter Lande Johansen sin refleksjon over prekenteksten for denne dagen.Refleksjon til 4. søndag i faste 2021

Her kan du lytte til refleksjonen:


Prekenteksten står skrevet i 2. Korinterbrevet 5. 18 – 21
Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

«Du er lidenskapelig elsket»
4. søndag i fastetiden blir ofte kalt for fastens pasjonssøndag og allerede der forstår vi litt av innholdet i denne dagen. Pasjon betyr lidelse og langfredag er den store pasjonsdagen. Denne dagen lider Gud og han lider for oss. På engelsk heter langfredag for; Good Friday. For Gud var det en lang fredag, men for oss var det en god fredag, ja det er vel historiens beste dag. For på langfredag så seirer Gud over synden og ondskapen og han gjør det fordi han elsker oss mennesker. Han gjør det fordi du og jeg er lidenskapelig elsket av Gud. Pasjon – lidelse, men når vi oversetter pasjon til engelsk, så heter det passion – altså lidenskap. Gud lider fordi vi er lidenskapelig elsket. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Så når jeg leser dagens prekentekst så tenker jeg på innledningsbønnen som vi ber i starten av nattverden, for der lyder de samme ordene:

Hellige Gud, allmektige Far, du alene er verd vår takk og lovprisning. Du er vår Far. Du nevner oss ved navn og holder verden i dine hender. Vi takker deg fordi du elsket oss med så stor kjærlighet at du gjorde oss levende med Kristus. Han som ikke viste av synd, gjorde du til synd for oss, for at vi i ham skulle få din rettferdighet. Sammen med hele din menighet i himmel og på jord vil vi lovprise deg.

En flott bønn ikke sant? En bønn som beskriver vår takknemlighet. Aller først takker vi for at Gud er vår Far, ja han er en kjærlig Far som elsker oss. Han nevner oss ved navn. Vi er ikke fremmede, men Gud kjenner oss og vet om oss. Så takker vi for at han holder verden i sine hender. Med andre ord, du og jeg ligger i hans hender. Vi er omringet av Guds omsorg. Ja i denne bønnen takker vi for at vi er så høyt elsket at han gjorde oss levende. Han gav oss nytt liv – et evig liv. Med andre ord. Gud tok staffen som vi alle hadde – alle vår synder tok han på seg, for at vi skulle få hans rettferdighet. Han gjør det fordi vi er lidenskapelig elsket.

Derfor vil vi, sammen med hele Guds menighet i himmel og på jord lovprise Ham! Ja, vi har mye å takke for. Vi har mye å være glad for. For Gud møter oss med kjærlighet og vi husker hvordan Jesus møtte folket.

Herre, du kom
Herre, du kom til han som var blind.
Han satt ved en vei der du stanset opp.
Det skjedde noe da du kom,
mørket ble til lys.

Herre, du kom til Tomas, din venn.
Han nektet å tro før han kunne se.
Det skjedde noe da du kom,
tvilen ble til tro.

Herre, du kom til kvinnen som gråt.
Hun rørte ved deg og kysset din fot.
Det skjedde noe da du kom,
synden ble tatt bort.

Herre, du kom til han som var død.
Du løftet ditt blikk mot himmelen og ba.
Det skjedde noe da du kom.
døden ble til liv. (Ragnhild Bakke Waale)

Slik beskriver Ragnhild Bakke Waale hvordan Jesus møtte menneskene i det nye testamentet. Han møtte dem aldri med fordømmelse. Nei han strakk alltid ut en hånd til de som lå nede. Han gav alltid tilgivelse til de som trengte nåde. Ja gjennom sitt liv her på jorden viste Jesus hvor høyt Gud elsker oss mennesker. Han viste i ord og handling at vi er lidenskapelig elsket. Ja Guds kjærlighet var så stor at han klarte ikke å se at vi mennesker gikk fortapt. Nei, hans passion var for stor – han elsket oss for høyt – derfor: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.
Derfor viste han sin nåde til de som trengte hans frelse

Hun var tatt på fersken
Utstøtt,
foraktet,
dømt,
av mennesker

Sett,
verdsatt,
anerkjent
av Gud.

Gå i fred.
Din tro har frelst deg. (Ragnhild Bakke Waale)

Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen
La oss be:
Kjærlighetens Gud, du gav din Sønn til soning for våre synder.
Vi ber deg: Vend våre øyne mot ham når vi blir satt på prøve,
og hjelp oss når vi er svake, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Herre, vår Gud, kom til oss i dag.
Berør våre liv og vis oss din makt.
La noe skje der du er nær.
Gi oss din kraft. (Ragnhild Bakke Waale)

Og fra regnbuebønnen ber vi:
Kjære Gud, takk for dine livgivende dråper.
De stiller tørsten og gir oss nye krefter.
Hjelp oss å se at vann skaper rettferdighet,
og til å forstå hvor verdifullt vannet er
så vi ikke forurenser og sløser med dine gode gaver. 
Takk også for dåpsvannet som gir oss nytt liv.

Og la oss sammen be:

Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Ta imot Velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred

Amen.
I dag kan du gjerne lytte til sangen, Amazing grace.
Du finner den her: https://www.youtube.com/watch?v=AtteRD5bBNQ

Ha en god søndag!