3.søndag i påsketiden: «Sann fred»

17.april 2021

Det er 3. søndag i påsketiden og denne søndagen blir ofte kalt hyrde-søndagen. Her kan du lese eller lytte til pastor Petter Lande Johansens refleksjoner over dagens prekentekst.

Lydfil, dagens preken av pastor Petter Lande Johansen.

I påsken feiret vi Jesu seier over synden og døden. Sist søndag markerte vi at den levende Kristus kommer til sine disipler med oppreisning og nytt mot.
I dag skal vi høre at Jesus vil være vår hyrde. Han er ikke bare leiekar. Han er ikke likegyldig, men han kjenner oss og elsker oss.
Prekenteksten for denne dagen står skrevet i Johannes 10. 1 – 10.

Jeg er porten
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.  8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

«Sann fred»
For lenge siden var det en konge langt, langt borte som utlyste en konkurranse. Den kunstneren som kunne male et bilde som forestiller sann fred, skulle få rikelig belønning.
I løpet av de neste månedene strømmet bidragene inn.
Etter at kongen hadde studert maleriene lenge og vel, stod valget til slutt mellom to forskjellige bidrag.

Det første bilde var et utrolig vakkert bilde av et fjell ved et vann. De mektige fjellene med de snødekte toppene stod i vakker kontrast til den dypblå himmelen. Fjellene og trærne speilet seg krystallklart i vannets blanke overflate. Kongen likte maleriet godt, men det var ikke en opplagt vinner.

Det andre maleriet var helt ulikt det første. Det forestilte en brusende foss der vannet styrtet nedover en fjellvegg. Himmelen var dekket av mørke skyer som gav inntrykk at et uvær var underveis. Men den som kikket ekstra nøye etter på maleriet, oppdaget at helt i ytterkant av de styrtende vannmassene, på en liten hylle i fjellveggen, hadde kunstneren malt en fugl som lå i redet sitt. Fuglen lå trygt, til tross for uroen rundt den.

«Det er dette maleriet som vinner,» sa kongen til slutt. «For sann fred er ikke fravær av storm. Sann fred er å finne ro midt i stormen.»

Salmisten sier:
Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. (Salme 139.5)
Denne lille fortellingen bruker vi i konfirmantundervisningen når vi underviser om Gud og det onde. For det er viktig å snakke sant om livet og de aller fleste av oss kan møte på noe ondt og vanskelig i løpet av livet.
Mange av oss husker kanskje glansbildene som vi fikk på søndagsskolen og et motiv som jeg husker godt var bilde av Jesus som den gode hyrde. Jesus står avbildet i en skråning med hyrdestav og han har et lam under armen som han har berget fra fare.

Den mest kjente salmen i Bibelen er salme 23 og handler om den gode hyrde. Salmen er skrevet av David og han beskriver hvem Gud er for ham. Ja salme 23 er nesten som et vitnesbyrd og på denne hyrde-søndagen kan det være fint å trekke frem denne salmen. For salme 23 oppsummerer på mange måter dagens tekster. I prekenteksten beskriver Jesus seg både som gjeter og som porten. Men han beskriver ikke noe glansbilde i dagens tekst. Nei han sier at det finnes onde krefter som vil bryte seg inn til sauene.

Og slik er det også i salme 23. David snakker sant om livet. For David hadde ikke et liv uten vanskeligheter. Nei han var et menneske som deg og meg.
Han gjorde dumme ting, ja han gjorde det som var ondt i Guds øyne.
Han opplevde også at mennesker var mot ham. Ja de sto ham etter livet. Ja man kan si at David opplevde de tunge mørke skyene som kommer innover og noen ganger var han vel midt i stormen.
Likevel opplever David sann fred. Det er derfor han skriver salme 23. Han opplever trygghet til tross for at det stormer rundt ham.

Hvorfor? Jo for Gud er med han gjennom livet. Gud er der mitt i stormen. Gud er Davids hyrde som går sammen med ham gjennom livet.
Derfor skriver David. «Han, lar meg ligge i grønne enger og han fører meg til vann der jeg finner hvile.» Videre skriver han. «Om jeg vandrer i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg.»   

Så David erfarte at midt i stormen, så var Gud der og gav han fred. Smerten og det vanskelige det ble ikke alltid tatt bort, men han fikk styrke til å gå gjennom det. For Gud gikk sammen med ham.

Så er heller ikke vi skånet for livets utfordringer. Også vi erfarer at livet byr på opp og nedturer, men vi behøver ikke vandre gjennom livet alene. Jesus vil være vår gode hyrde. Han ønsker å vandre sammen med oss og han vil lede og veilede oss til de grønne engene og til hvilens vann. Han kan gi oss fred mitt i stormen, slik at vi ikke mister motet. For det er mulig å kjenne seg trygg selv om det kommer tunge svarte skyer mot oss.

Så vet vi at det er forskjell på en leiekar og en hyrde, for hyrden, ja den gode hyrde, gir sitt liv for sauene. Det var det Jesus gjorde når han døde på korset. Han gav sitt liv for oss og i dødsriket seiret han over døden.
Tenk, vi har en hyrde som tar vår hånd og leder oss gjennom livet. Og ikke nok med det. Den gode hyrde tar vår hånd og leder oss gjennom døden og inn til Guds evige rike.
Sann fred er ikke fravær av storm. Sann fred er å finne ro midt i stormen.
Sann fred finner vi hos den gode hyrde, som sier:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»
Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

La oss be:
Jesus Kristus, gode hyrde, du kjenner oss og fører oss på rettferdighets stier. Vi ber deg: Vokt oss mot alle farer og let oss opp når vi går oss vill, så vi kan samles hos deg i ditt evige rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Og la oss sammen be:
Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Ta imot Velsignelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred
Amen.

I dag kan du gjerne lytte til sangen, Blott en dag, sunget av Carola.
Klikk på bildet.
Ha en god søndag!