22. mai blir det BARNAS DAG i Moss Frikirke

15.mai 2022

Endelig blir det Barnas Dag igjen i Moss Frikirke 22. mai.Dagen starter med BlimE familiegudstjeneste kl. 11.00 og fortsetter med en rekke aktiviteter for små og store på plassen utenfor kirken.

Hilde Flaten og Kathrine Stampe ønsker alle velkommen til Barnas Dag søndag 22.mai.

Her kommer det et stort hoppeslott og det er også mulig å prøve seg som surfer i en egen surfesimulator. Det blir ansiktsmaling, svampkasting og mulighet for å vinne noe på lykkehjulet. Selvfølgelig blir det kiosk og kafe også.

Familiearbeider Kathrine Stampe og hennes medhjelpere gleder seg til denne spesielle dagen og håper mange i menigheten inviterer venner og kjente til å bli med både på familiegudstjenesten og aktivitetene etterpå. Så er det bare å be om «godt og tjenlig vær», slik at dette blir en festdag bare fem dager etter nasjonaldagen.

En kirke for barn, ungdom og familier
Moss Frikirke har et spesielt fokus på barn og unge i sin handlingsplan. Her står det at kirken vil være en inkluderende menighet der mennesker blir møtt med omsorg og kjærlighet, og det skal oppleves som et varmt og trygt hjem. Vi vil legge til rette for at spesielt barn og familier kjenner seg hjemme i menigheten.Barn i alderen 0-12 år og deres foreldre er fortsatt et stort satsingsområde, men vi har økt fokuset på foreldrene, blant annet gjennom å arrangere familiespeiding og foreldrekafé under barnekorøvelse, forteller Kathrine Stampe.

Tilbud til de minste
Barna Etter ferien blir det igjen sterk satsing på tilbud både til barn og ungdom. Barna i aldersgruppen 0-5 år kan hver tirsdag delta i koret Mini-klang, mens barn fra 1. til 7. klasse kan delta i Jubel-koret. Hver søndag er det søndagsklubb for alle barn i forbindelse med gudstjenesten kl. 11.00.

Ungdommen
er delt inn i tre grupper. Juniorene fra 3.  til 7. klasse møtes annenhver torsdag i ulike uker fra kl.18.00 til20.00. Ungdomsklubben er beregnet for 8.klasse og oppover.De møtes annenhver fredag i ulike uker fra kl. 19.00 til 23.00. Så må vi også nevne Jubel-koret en gang til, siden dette er kor for alle fra 1. til 7. klasse. Øvelsene her er under «Fri kveld» på tirsdager fra kl. 17.40.

For hele familien
Hver søndag er det gudstjeneste kl. 11.00. Søndag er storsamlingen da alle generasjoner samles for å feire gudstjeneste sammen. Vi tilstreber å legge gudstjenestene til rette for barn og unge ved å engasjere dem i sang, musikk eller andre oppgaver i gudstjenesten.

Kråkeklubben er Moss Frikirkes familiespeider-klubb. Vi samles en søndag i måneden. Etter Gudstjeneste og søndagsklubb, starter vi samlingene våre med «Speider Suppe» i kafeen i kirkestua. Her blir det informert om dagens turmål etc. Alle familier/barn med voksen er velkommen til å være med på dette. 

Kirkemiddag
Annenhver tirsdag (på like uker) er det kirkemiddag for 50,- kroner kl. 17.00. Dette er en del av det som kalles «FriKveld»