1,6 millioner for å drifte menigheten i 2017

19.januar 2017

Menighetsmøtet i Moss Frikirke godkjente onsdag menighetsrådets forslag til budsjett for 2017. Det betyr at menigheten i år vil ha inntekter og utgifter i en størrelsesorden på drøyt 1,6 millioner kroner.

Dersom inntekter og utgifter blir i overensstemmelse med budsjett vil menigheten gå med et driftsmessig overskudd på 50.000 kroner, men dette betinger bruk av disposisjonsmidler på nærmere 300.000 kroner som også var en forutsetning for å ansette en ny familie- og trosopplærer.

Økt givertjeneste
Leder i menighetsrådet, Øystein Kjærnes, takket menighetens medlemmer for god respons og økt bevissthet på menighetens faste givertjeneste.
Det er viktig for menigheten å ha forutsigbarhet og en jevn inntekt gjennom hele året for å holde driften i gang. Givertjenesten er den desidert største inntektsposten i Moss Frikirke. Fast givertjeneste, kollekter, misjonsbasar og andre gaver utgjorde i fjor nærmere 1,1 millioner kroner. I budsjettet for 2017 er det satt opp en økning til 1,3 millioner kroner.
Det ble understreket at den årlige misjonsbasaren må være hele menighetens misjonsprosjekt, selv om det er en egen komite som har dette som sitt spesielle engasjement. Misjonsbasaren i november i fjor innbragte totalt 106.000 kroner, og er et vesentlig bidrag til Frikirkens ytremisjonsarbeid.  Moss Frikirke er blant de menigheter i landet som bidrar mest til kirkesamfunnets ytremisjonsarbeid, og det var en klar stemning i menighetsmøtet for sterkt fokus på misjon. Derfor ba også menighetsmøtet om mer misjonsinformasjon fra sentralt hold i Frikirken. Antallet misjonærer reduseres år for år, og dette er noe som vekker bekymring.