15.200 kroner inn på misjonskontoen

1.august 2020

Årets sommerbasar i Moss Frikirke er avsluttet, og totalt ble det solgt lodder for 15.200 kroner.
-Dette er et resultat vi er svært godt fornøyd med, og vi takker alle som har bidratt med disse midlene til Frikirkens ulike misjonsoppdrag, sier «basar-generalen», Grete Gundersen.

-De aller fleste benyttet VIPPS i disse korona-tider, og VIPPS vil også bli et nyttig betalingsmiddel i forbindelse med høstens misjonsbasar i november, sier Grete Gundersen videre.

Tre av medlemmene i Frikirkens misjonsgruppe foretok trekning lørdag 1.august på de totalt 10 gevinstene som kunne vinnes i årets sommerbasar. Vinnerne er kontaktet og vil sine gevinster utlevert ved mulige anledning.

Grete Gundersen vil nok en gang si tusen takk til alle som støttet opp om basaren, der det viktigste for loddkjøperene neppe var å vinne gevinster, men heller bidra til Frikirkens misjonsarbeid hjemme og ute.