Frikirken deltar i arbeid både blant jøder og palestinere i Det hellige land. Vi samarbeider nært med bibelselskapene i Israel og De palestinske områdene. Det drives et utstrakt arbeid for å formidle Bibelens budskap i ord og handling. Diakonalt arbeid og freds- og forsoningsarbeid står sentralt. Bibelbutikken i Tel Aviv er et viktig redskap, og denne har nå fått betegnelsen Tel Aviv Outreach Center. Vi støtter også organisasjonen Netivah, som driver kristent ungdomsarbeid i hele Israel, og den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa.