Frikveld er dagen da familien kan samles i kirken. Vi samles annenhver tirsdag på ulike uker. Kirken åpner kl 16, så man kan komme hit rett fra henting på skole og i barnehagen, og da er kaffen klar for de voksne. Barna kan leke eller gjøre lekser. Middagen serveres kl 17, og etter middag og dessert blir barna hentet til barnekoret Jubel eller MiniKlang, for de små. De aller minste kan leke i Kirkebyen ved siden av menighetssalen i første etasje. Vi avslutter oppe i kirkesalen i 2.etasje med en felles samling kl. 18.30. Ta med deg noen du kjenner og bli med på FriKveld!

Kontaktperson er barne- og familiearbeider Kathrine Stampe.

 mobil 403 91 039  epost: stampene@gmail.com