Pinsefeiring med dåp og flerkulturell fest

5.juni 2022

Høytidsgudstjeneste med dåp av tre unge medlemmer fra Kongo og en flerkulturell menighet som klappet de tre nye medlemmene inn i folden. Det ble en spesiell opplevelse i Moss Frikirke på første pinsedag.

Små og store barn klar for søndagsklubb etter dåpsseremonien

Det var Eric, Sara og Esther som lot seg døpe, med familie og venner tilstede. En gruppe framførte takkesang på Swahili og barnas far takket menigheten for de mottakelsen de har fått i menigheten. Det var en tydelig rørt og stolt far som sto på talerstolen sammen med sin tolk.
Pastor Petter Lande Johansen minnet menigheten på at alle har et ansvar for å bære de tre fram i omsorg og bønn.

Tre ungdommer med røtter fra Kongo ble døpt i Moss Frikirke i dg. Fra venstre Eric, Sara og Esther.

Etter selve dåpshandlingen ble det rekordstort frammøte på søndagsklubben der flere nasjoner var representert.  Moss Frikirke kan med rette kalles en flerkulturell menighet.  Under pinsefesten var det representanter fra totalt 9 nasjoner og enda flere tungemål. Samtlige frammøtte på dagen høytidsgudstjeneste ble invitert på middag, og den kongolesiske maten smakte fortreffelig.

-Det er berikelse med så mange nasjonaliteter i kirken vår. Her kommer mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige erfaringer. Selv om vi er ulike er det mange fellestrekk. Det betyr at vi beriker hverandre, sier pastor Petter Lande Johansen.

Han mener integreringen har gått svært bra. Her tar vi hensyn til hverandre og lærer av hverandre. Det er også viktig at alle slipper til, og at spesielt barna hjelper sine foreldre med oversettelse og forklaring når det er nødvendig. Uten barna ville det blitt noe mer krevende.

Petter Lande Johansen så for seg det kaoset som trolig var på den aller første pinsedagen. Det nye testamente forteller hvordan Den hellige ånd kommer over apostlene, som var samlet for å feire den jødiske pinsefesten. På merkelig vis blir de i stand til å forstå og tale alle mulige språk. Deretter går de ut i verden for å forkynne budskapet om Jesus Kristus.  I Moss Frikirke ble det også litt kaos før selve gudstjenesten, men den utviklet seg til en flott pinsefest for både unge og eldre.