Meditasjoner til Salme 5

18.juni 2024

Har du lyst til å bli bedre kjent med Salme 5 i Bibelen? Det er kanskje ikke den mest kjente salmen, men den har en stor rikdom i måten den beskriver ulike sider ved gudsrelasjonen på.

Følg lenken nedenfor hvis du ønsker å lese salmen mens du hører musikk som skildrer innholdet. Her er salmen delt i åtte deler. I musikken er det kun brukt fløyter og strykere. Til gjengjeld kan du høre 37 forskjellige fløyter fra rundt i verden.

Meditasjoner til Salme 23 er publisert tidligere: