Bidro med bibler til Kina

9.februar 2020

Bibler i mange utgaver og på mange språk i Moss Frikirke under Bibeldagen søndag 9.februar. Menighetens bibelkontakt, Vigdis Stapley, formidlet viktigheten og nødvendigheten av den årlige bibeldagen.

Bibelkontakt Vigdis Stapley fortalte at mange menigheter i Kina låner ut bibler på omgang, der menighetens medlemmer kan beholde en bibel i ei uke før de må levere videre til neste familie.

Søndag 9. februar er både Såmannssøndag og Bibeldag. I kirken er det en lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om hva Bibelen har betydd og betyr for kirke, land og folk.

Bibler til Kina
På Bibeldagen i år er det Kina som står i fokus.  I 1949 ble det innført forbud mot bibler i dette landet, og en rekke bibler ble brent eller konfiskert. Det var også stor forfølgelse av kristne.
Vigdis Stapley fortalte at kirken i Kina har opplevd sterk vekst siden begynnelsen av 80-tallet.  Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne det er i Kina og anslagene varierer mellom 90 og 130 millioner, noen mener det kan ligge høyere enn det. Det blir anslått at kirken vokser med èn million nye kristne hvert år i dette store landet.
Uansett bor flertallet, rundt 70%, av de kristne på landsbygda, som også er den fattigste delen av Kina. Behovet for billige og gratis bibler er derfor meget stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina planlegger å trykke 3-4 millioner bibler for Kina i 2020. Dette trykkeriet er det største i verden, og totalt er det produsert 200 millioner bibler i dette trykkeriet, fortalte Stapley .

Flere prosjekter
Pengene som kommer inn vil primært gå til å bibelpapir for trykking av bibler. Papir til en bibel koster kun 10 kroner. I tillegg støtter det norske Bibelselskapet også følgende prosjekter:

  • Hefter med bibeltekster til utdeling i kirker
  • Oversettelse til minoritetsspråk
  • Materiell til lederutdanning
  • Lette motorsykler til bruk for menighetsarbeidere i vanskelig tilgjengelige områder, slik at biblene kan nå ut til alle

Det er ikke mulig å få kjøpt bibler i vanlige butikker, eller gjennom internett i Kina, men bibler blir distribuert gjennom de totalt 55.000 kristne kirkene i landet. Menighetene kan selge bibler mot kontant betaling, og kristne reiser lange veier for å sikre seg en bibel eller en bibeldel.
Offeret i Moss Frikirke gikk til dette arbeidet denne søndagen.

Barna i Søndagsklubben samle tinn penger til 28 nye bibler i dag.

Barna i Søndagsklubben ble utfordret til å bidra med 10 kroner, som dekker kostnadene til papir for èn bibel. Barna bidro til 28 nye bibler.

Video om bibel-prosjektet: