Utleie

Moss Frikirke er godt egnet for utleie til konserter, møter, konfirmasjoner, åremålsdager og andre arrangementer.

Kirkesalen har vel 200 sitteplasser inklusive plasser på galleriet; i kirkestua kan man greit dekke langbord til 50 – 60 personer. Kjøkkenet har dekketøy for servering av middag /kaffe til tilsvarende antall personer.  Det er anledning til leie av hvite duker.

Leiepriser:

Kirkesal                      kr 2000
Kirkestue m/ kjøkken kr 2000
Hele kirkebygget        kr 4000

Interessert i å leie lokaler i Moss Frikirke?
Ta kontakt med utleieansvarlig Øivind Gundersen, mob 913 44 238 / tlf 69207572
eller epost  greteg1@yahoo.no