Velkommen i menigheten vår

Moss Frikirke er en menighet for alle generasjoner.

Vi ønsker å:
– inkludere mennesker som søker et kristent fellesskap
– inspirere og oppmuntre til tro på Jesus og til å leve ut troen i hverdagslivet
– utfordre til å bruke gaver og evner i ulike tjenester og oppgaver i menighet og i lokalmiljø.

I løpet av èn til fire uker har alle aldersgrupper tilbud tilpasset alder og ulikt engasjement.
Søndagsklubben og barneklubben Globus er tilbud til barna.
Ungdomsklubben og Ungdomsbandet samler ungdom over 13 år.
Bønnesamling, misjonsgruppe og husfellesskap er samlinger som legger til rette for fordypning, misjonsengasjement og relasjonsbygging.
Hyggetreffet og kirkemiddagen er lavterskeltilbud som er spesielt egnet til å invitere venner og bekjente med på.
Søndag formiddag er storsamlingen da alle generasjoner samles for å feire gudstjeneste sammen. Vi tilstreber å legge gudstjenestene til rette for barn og unge ved å engasjere dem i sang, musikk eller andre oppgaver i gudstjenesten.