IMG_1482

Våre utsendinger

I 2015 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Tyrkia, et muslimsk land i Midtøsten, Mali, Israel og De palestinske områdene. I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan. Moss Frikirke har påtatt seg et særlig ansvar for Tor Arne Grimstad og Ingjerd Grimstad Bandak.

Tor Arne Grimstad
arbeid i Det israelske bibelselskapet (BSI)
kontakt med Netivah og Beit Eliahu i Haifa
involvert i forsoningsprosjektet Bridgebuilders
E-post:torg@biblesocieties.org

Ingjerd Grimstad Bandak
Stedlig representant
Arbeider i Det palestinske bibelselskapet (PBS)
Følger opp prosjekt Conflict Transformation in Palestinian Areas
Involvert i forsoningsprosjektet BridgeBuilders
E-post:ingjerd@biblesocieties.org

  • Se også: http://torogjenny.blogspot.no/

Frikirken deltar i arbeid både blant jøder og palestinere i Det hellige land.Vi samarbeider nært med bibelselskapene i Israel og De palestinske områdene. Det drives et utstrakt arbeid for å formidle Bibelens budskap i ord og handling. Diakonalt arbeid og freds- og forsoningsarbeid står sentralt. Bibelbutikken i Tel Aviv er et viktig redskap, og denne har nå fått betegnelsen Tel Aviv Outreach Center. Vi støtter også organisasjonen Netivah, som driver kristent ungdomsarbeid i hele Israel, og den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa.