Her arbeider vi – våre misjonsland

I 2015 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på T-rkia, et muslimsk land i Midtøsten, Mali, Israel og De palestinske områdene. I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan.

ISRAEL OG PALESTINSKE OMRÅDER

Frikirken deltar i arbeid både blant jøder og palestinere i Det hellige land. Vi samarbeider nært med bibelselskapene i Israel og De palestinske områdene. Det drives et utstrakt arbeid for å formidle Bibelens budskap i ord og handling. Diakonalt arbeid og freds- og forsoningsarbeid står sentralt. Bibelbutikken i Tel Aviv er et viktig redskap, og denne har nå fått betegnelsen Tel Aviv Outreach Center. Vi støtter også organisasjonen Netivah, som driver kristent ungdomsarbeid i hele Israel, og den messianske menigheten Beit Eliahu i Haifa.

T-RKIA

T-rkia er et land rikt på bibel- og kirkehistorie. Likevel er dette en folkegruppe som er nesten fullstendig unådd for evangeliet. Frikirken er nå engasjert i landet og har fra høsten 2012 to utsendinger. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for tyrkerne, så de kommer til tro på Jesus Kristus og blir Hans etterfølgere. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter.

MALI

Frikirken har siden 1989 samarbeidet med NMS om arbeid blant fulaniene i samarbeids-organisasjonen MELM (Mission Evangélique Luthérienne au Mali). Vi har hatt egne utsendinger flere steder i Mopti-regionen (Douentza, Boni, Konza, Sevare). I 2014 er våre utsendinger i hovedstaden Bamako.

ETIOPIA

I Etiopia støtter Frikirken evangelisering og menighetsplanting i Didessadalen og utdanning av prester og andre arbeidere i kirken. En væpnet konflikt i 2008 mellom oromoer og gumuzer, har skapt store vanskeligheter for folket i Didessadalen. Et freds- og forsoningsarbeid ble igangsatt i 2010 med støtte fra Frikirken. Det arbeides med å videreføre dette prosjektet, som allerede har gitt gode resultater.

KINA

Ankang, i Shaanxi provins var Frikirkens første misjonsfelt. Fra 1916 til 1949 hadde Frikirken utsendinger i der. I 1949 forlot de en liten kirke. På 1990-tallet tok Johan Tidemann Johansen opp kontakten med kirken i Ankang. Dette førte til en fornyet relasjon med Frikirken og ble et startpunkt for den virksomheten som Frikirken har i Kina i dag. Johansen og Nora Margaret Gimse reiser to ganger årlig til Kina. De underviser på seminarer og bibelskoler og holder kontakt med ledere i både den offisielle og den uoffisielle kirken.

TAIWAN

Frikirken startet misjonsvirksomhet på Taiwan i 1953. Barnehagedrift og helsearbeid stod sentralt ved siden av menighetsbygging. I 1973 ble det dannet en synode med tre menigheter. Den vokste til sju menigheter rundt 1980. Fram til slutten av 1980-årene var det mange utsendinger på øya. Siden 2002 har Frikirken holdt kontakt med kirken uten å ha egne utsendinger. Hovedkontakten i dag er med Det lutherske Aldershjemmet, et fruktbart diakonalt arbeid som drives i Dongshi.