Her er menighetens smittevern-plan med nytt tillegg

26.mai 2020

OPPDATERT: Moss Frikirkes lederråd har nå utarbeidet menighetens lokale smittevernplan. Den oppdateres jevnlig, og det er nå kommet et tillegg om menighetens bønnetime. Det er viktig at menigheten setter seg inn i innholdet i planen og forholder seg til denne, sier leder i menighetsrådet, Espen L. Andersen.

Andersen er også menighetens smittevernleder og har et spesielt ansvar for å sikre at planen følges opp i praksis. Førstkommende søndag, 1.pinsedag blir det igjen gudstjeneste i Moss Frikirke. Andersen ber om at alle som ønsker å delta i gudstjenesten kommer til kirken  i god tid før kl. 11.00 for en kort orientering om smittevernreglene.

Husk påmelding
Av hensyn til smittevernfaglig gjennomføring av gudstjenesten er det påmelding til alle gudstjenester i første omgang fram til og med søndag 14. juni. Totalt antall som kan delta, inkludert medvirke, er satt til 50 personer. Påmelding til gudstjenesten søndag  31.mai, som er første pinsedag kan skje via epost til  petlande@online.no eller SMS til pastors telefon: 917 70 115 der du oppgir navn og telefonnummer.

Denne lokale smittevernplanen
er utarbeidet av Moss Frikirkes lederråd, med utgangspunkt i Norges Kristne Råds (NKR) smittevernveileder av 12.5.20 samt innspill fra Moss Frikirkes diakoner. Bakgrunnen for veilederen er regjeringens «Nye råd og retningslinjer for arrangementer», av 30.04.2020. Myndighetene har bestemt at NKRs smittevernveileder gjelder som bransjestandard.

-Moss Frikirke kan nå åpne opp
for aktiviteter i vårt kirkebygg dersom vi iverksetter de tiltak myndighetene krever. Inntil videre vil vi åpne for gudstjenester og bønnemøter. Kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd vil det legges til rette for, opplyser Andersen.
Gjenåpning av kirkebygget og videre gjennomføring av gudstjenester, møter og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger:

  1. At vi er maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede.
  2. At vi holder minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  3. Dersom Moss kommune, setter strengere bestemmelser, vil disse overstyre punkt a og b.

Smittevernet ved våre gudstjenester/møter/kirkelige handlinger, bygger på fire hovedprinsipper:
1.Syke personer skal ikke delta eller være til stede. 
2.Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes. 
3.God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 
4.Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 

-Personer i risikogrupper  rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke. Vår menighet er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende krav til smittevern er oppfylt. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom personene som er involvert i gjennomføringen av arrangementene, understreker Andersen videre.

-Denne smittevernplanen
kommer i tillegg til de HMS-rutinene vi har i vår menighet, sier  Espen L. Andersen er smittevernlederen og HMS-leder. Smittevernplan for aktiviteter for barn og unge vil bli utarbeidet i tillegg til denne, når egen aktivitet for disse kan finne sted.

Hele smittevernplanen for Moss Frikirke, som er oppdatert 26.mai 2020, kan du lese her:svp tillegg bønnemøte (002)