Ungdomsbandet

Frikirken har et ungdomsband av klassisk besetning (trommer, bass, gitar, piano og sang) som møtes jevnlig til øvelse. Målet er kirkens arrangementer «Vi Synger Sommeren Inn» og «Vi Synger Jula Inn» i enden av hvert semester. I tillegg til bandøvelser har vi også tilbudt undervisning på respektive instrumenter til hvert enkelt medlem. Du trenger ikke være ekspert for å være med, men det er en fordel å være glad i musikk samt ha et ønske om å kunne spille eller synge.

Kontaktperson: Menighetsarbeider Roy Khantatat, epost:royskhan@yahoo.no