Søndagsklubben

Mens de voksne har sin gudstjeneste oppe i selve kirkerommet, samles barna til sin gudstjeneste nede på søndagsklubben. Moss Frikirkes søndagsklubb er delt i to; en gruppe for de små barna og en for de som er litt større. Her tilrettelegges gjerne dagens tekster med tanke på mottagerenes alder og interesser. Vanligvis samles alle først oppe i kirken kl 11:00, så går barna ned på søndagsklubben Så møtes vi igjen til felles avslutning oppe i kirkerommet.

Kontaktperson: Per Harald Refsnes  tlf 99742102  epost: per.refsnes@rygge.kommune.no