Barnekoret Jubel

Det har lenge vært et ønske om å starte barnekor i Frikirken, og nå er koret i gang under ledelse av familiearbeider og trosopplærer Kathrine Stampe og korleder Hilde Flaten.

Antallet barn i kirka har økt de siste par årene. Men her håper vi at vi også får med oss barn fra hele nye Moss, Våler og andre omliggende områder. Alle er virkelig varmt velkommen, sier de to sangglade «barne-entusiastene» Hilde og Kathrine.

Alder
Vi legger «øvingsnivået» først og fremst på de som skal begynne på skolen neste år og ut barneskolealder. Men dersom yngre søsken har lyst til å høre på og synge med, så er de hjertelig velkommen til å være med sammen med voksne, understreker Hilde Flaten. Øvelsene vil foregå i selve kirkerommet.

Voksne
Under øvelsene blir det mulighet for de voksne og eventuelt ynge søsken til å bruke lokalene nede. De yngste kan leke i Kirkebyen vår mens de voksne kan ta et pust i bakken sammen med andre voksne. Vi tenker å servere kaffe og noe å bite i men koret øver oppe i kirkesalen. Kirkebyen er for øvrig også en nyskapning i Moss Frikirke, som er blitt et flott lekerom for de mindre barna.

Kontaktperson er Hilde Flaten. 95 99 60 05 epost: hilde.flaten@online.no