Nyheter

Har du olje på lampen eller er troen sluknet?

Har jeg olje på lampen min? Hvordan står det til med min tro. Er jeg beredt? Eller har troen egentlig…

Les mer

Tre fotballglade gutter i årets konfirmantkull

Tre fotballglade gutter utgjør årets konfirmantkull i Moss Frikirke. De tre er Filip Børsett, David Naustvik og Gabriel Khantatat.

Les mer

Det går mot rekord for Frikirkens førjulsmesse

Det ble svært god oppslutning om årets førjulsbasar i Moss Frikirke på lørdag. Årets økonomiske resultat ser også ut til…

Les mer

Forbereder den store basardagen 30.oktober

Forberedelsene til Frikirkens store basar i Moss er godt i gang. Lørdag 30. oktober er det igjen klart for årets…

Les mer

Kirkerotter på vei til Moss og Frikirken

28.oktober vil Moss Frikirke bli invadert av kirkerotter og en katt. Det er KOBAM (Komiteen for kristent arbeid blant barn…

Les mer

Mange takk i Moss Frikirke under høsttakkefesten

Høsttakkegudstjenesten i Moss Frikirke ble en takkens dag for både liten og stor. Her var det mange som bidro til…

Les mer

Nå starter vi opp med Seniortreffet

Endelig er det klart for et månedlig treff for seniorer i regi av Moss Frikirke. Oppstart er torsdag 7.oktober kl.…

Les mer

Festgudstjeneste for og med årets konfirmanter

Endelig ble det konfirmasjonsgudstjeneste for årets seks konfirmanter i Moss Frikirke. Temaet for gudstjenesten var «Følg meg», der både pastor,…

Les mer

Kalender

 1. Frikveld (klikk på lenken for å se programmet for kvelden; DELVIS AVLYST)

  desember 7 - 16:00 - 20:00
 2. Konfirmantundervisning

  desember 10 - 14:30 - 16:30
 3. Ungdomsklubben

  desember 10 - 19:00 - 23:00
 4. Juleverksted

  desember 11 - 11:00 - 13:00
 5. Gudstjeneste med nattverd og Søndagsklubben

  desember 12 - 11:00 - 12:30